През април 2024 година Украйна е изнесла най-големия обем зърно и маслодайни семена от началото на войната - 6,6 милиона тона. Това демонстрира способността на Украйна да изнася едностранно през обявения от Киев морски коридор в Черно море, се казва в ежедневния бюлетин на Министерството на отбраната на Обединеното кралство, резюме от който е публикуван в социалната мрежа Х.

Пропускателната способност на черноморските пристанища е достигнала месечни обеми на износ, надвишаващи всеки друг месец от конфликта, включително тези, постигнати в рамките на Черноморската инициатива за зърно. Около 5,2 милиона тона от общия износ на зърно и маслодайни семена през април 2024 година идват от черноморските пристанища на Украйна, в сравнение с пика на т.нар. зърнена сделка от 4,2 милиона тона през октомври 2022 година.

Според британското разузнаване морският коридор на Украйна е позволил около 1600 транзита на кораби и общо 45 милиона тона товари да бъдат изнесени от стартирането му през август 2023 миналата година. По-голямата част от този обем е съставен от износ на селскостопански продукти, който възлиза на над 30 милиона тона за девет месеца. Останалото е основно желязна руда и стоманени продукти, които не можеха да бъдат изнасяни съгласно зърнената сделка.

Като цяло това ще допринесе за възстановяването на икономиката на Украйна през 2024 година, се отбелязва в доклада.

"Доставката от Украйна е жизненоважна за глобалната продоволствена сигурност: износът на зърно от Украйна ще съставлява около 9,7% от световния износ на зърно между юли 2023 година и юни 2024 година“, обясняват военните на Лондон.

Докато износът на селскостопански продукти зависи от черноморските пристанища, представляващи около 78% от обема, други маршрути също продължават да се използват. Украйна продължава да изнася зърнени и маслодайни семена по река Дунав (около 15% обемни), по железопътен транспорт - около 6%, и по шосе - под 1%, отбелязва британското министерство на отбраната.