Две години след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна големите европейски кредитори продължават да управляват мощни, все по-печеливши подразделения в страната, въпреки публичните обещания да ги закрият, предава Bloomberg.

Общият брой на персонала на петте банки от Европейския съюз с най-големи операции в Русия е спаднал само с 3 % след инвазията, а печалбите са се утроили, благодарение на големите лихвени проценти, които те получават върху активите си, останали в страната.

Бавното темпо подтикна Европейската централна банка да притисне изоставащите да ускорят напускането си. Едно от притесненията е, че продължаващото присъствие в Русия рискува банките да бъдат изложени на американски санкции и тежки глоби, според човек, запознат с въпроса, пожелал анонимност, тъй като информацията е лична. Надзорният орган е поискал от всички банки със значителен бизнес в Русия "да ускорят усилията си за намаляване на риска, като определят ясна пътна карта за съкращаване и излизане" заявява Клаудия Бух , висш служител по надзора на централната банка, пред финансовите министри на еврозоната през май.