"Професията фризьор дава неограничена възможност за развитие, както професионално, така и в бизнес аспект".

В това бе категоричен в предаването "Човекът на Фокус" по Радио "Фокус" преподавателят на начинаещи фризьори и маникюристи Васил Михайлов.

Срещаме ви Васил с Михайлов, който е артистичен директор на академии  и фризьорски салони Stephan. Участник е на световни и европейски конкурси. През 2002 печели 5-то място на световния конкурс в Париж. Последните 17 години се занимава с обучение на начинаещи фризьори и маникюристи. Директор на 7 салона и две академии. От него ще научим какво предвижда в направление услуги за личността по "Проект модернизиране на професионалното образование и обучение“ финансиран от Програма "Образование" 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

Сега на фокус ще поставим професията фризьор в контекста на професионалното образование и обучение. Радвам се да ви представя днес Васил Михайлов, който е артистичен директор на Академия и фризьорски салони "Стефан", участник на световни и европейски конкурси. През 2002 г. печели пето място на световния конкурс в Париж. В последните 17 години той се занимава с обучение на начинаещи фризьори и маникюристи. По този повод днес ще разговаряме с него във връзка със Секторния съвет "Услуги за личността" към Проекта за модернизиране на професионалното образование и обучение, финансиран от програма "Образование" 2021-2027, съфинансиран от Европейският съюз. След това дълго въведение, бързам да ви кажа добър ден, здравейте!

Здравейте и от мен. Радвам се, че съм тук да поговорим малко за тази прекрасна професия, т.е. професията фризьор.

Какви са предизвикателствата в тази професия по отношение на образованието, тъй като вие от много години сте в тази сфера, обучавате фризьорите, маникюристите?

Предизвикателствата в тази професия са, както всички предизвикателства към всички професии. Професията фризьор е изключително важна за всеки един от нас, било то хора, които работим в тази сфера, или хора, които ползват тези услуги. Аз бих казал, че образованието е важно във всяка една професия. И мисля, че това е ключът към развитието на икономиката на България и на света, дори бих казал. Така че в образованието трябва да се влага изключително много, за да можем да развиваме кадрите. Също така бих казал, че фризьорството вече е наука, не е занаят, който някой се е учил или е гледал само и каквото види, може да го приложи. Сега вече в съвременния свят фризьорството се изучава до най-малката подробност и ако фризьорите са добре обучени, няма да има и грешка при услугата. Така че образованието и обучението в тази сфера е изключително важно.

А от кога може да започне обучението в тази професия, според Вас, от Вашия опит? Защото обикновено хората се квалифицират, след като са завършили основното си образование. Обикновено като че ли така се случва.

За началото в обучението по фризьорство няма възрастова граница, т.е. максимум. Като начало, най-минималната възраст трябва да бъде 10. клас, за да можем да издадем легитимни свидетелства. Това е единственото условие. Иначе ние в нашата академия сме имали и ученици, които са били по-малки от 10. клас, но са били при нас по-дълъг период, за да можем после да направим държавен изпит. Имали сме и ученици, които са на повече от 50, така че няма ограничения.

Но може би е добре да бъде въведено дуално образование в този смисъл, в който е при други професии.

Има ли такова към момента в училищата в България?

Има, да, има такова образование. Така че то спомага за всеки един, който би желал да започне обучение и в нашата сфера. Така че нямаме ограничения в това нещо.

Какви регулации е важно да бъдат въведени в тази сфера, за да има едно устойчиво, добро развитие в бъдеще, прогресивно?

Успехът за развитието във всяка една професия също е това да има правила и регулации. Не че досега не е имало, но сега, заедно с колегите, с които работим в този Секторен съвет, успяваме да регулираме както учебните програми, така степените на квалификация, какво трябва да включва всяка една степен от тях, за да може да се премине към втора, трета и четвърта степен. Така че тези регулации, които ще се правят сега и ще се одобряват от Секторния съвет и после на обществено обсъждане, ще спомогнат за това да може да има правила, които всеки един от обучаващите да може да спазва, било то в държавните училища, или в ЦПО-тата – това са центровете за професионално образование, за да могат те да се водят по тези правила и да могат да издават легитимни свидетелства.

А какви са свидетелствата, които към този момент са валидни тук, в България, и наистина задават стандарта?

Единствените легитимни свидетелства са тези, които се издават от Министерство на образованието или в частност от Национална агенция "Просвета и образование". Всеки, както държавните, така и ЦПО-тата, са лицензирани към Национална агенция "Просвета и образование" и трябва да отговарят на учебните програми, които са необходими, часовете за подготовка на всеки един ученик, бъдещ фризьор или маникюрист. Всяка една степен отговаря на брой часове, които са теория и практика. Така че за да получи някой първа, втора, трета или четвърта степен, трябва да премине през обучение с нужните часове.

А как протича обучението в държавните училища и съответно в центовете за професионално образование?

В държавните училища всеки един ученик след 7. или 8. клас може да започне обучението. Обучението е 3 години. Те получават втора или трета степен на квалификация, докато в ЦПО-тата те могат да започнат след 10 клас. Няма таван на възрастта. И минимумът за втора степен квалификация са 660 учебни часа, които включват теория и практика.

Да поставим фокуса върху преподавателите, защото Вие обучавате преподаватели. Какво е необходимо там да се промени, при този вид обучение?

Нашата професия е много динамична и непрекъснато има новости в тази професия. По този повод всеки един от преподавателите трябва да бъде много добре информиран, много добре обучен, за да може да предаде материала на ученика в случая. При нас, в нашето ЦПО, всички наши преподаватели преминават специализирано обучение в нашата централа, а пък след това всяка година имат по 3 или 4 обучения. Същото нещо, което сега се стремим в Секторния съвет да направим, е тези обучения на преподавателите, които работят в държавните училища, да могат да преминават такива обучения. Бизнесът трябва да помогне в тази си част.

Ще поговорим и за бизнеса, и за кариерното развитие на младите професионалисти. Днес ми се иска в краткото време, с което разполагаме до края на нашия разговор, да поговорим за кариерното развитие в тази професия. Какво е то сега? Какво би трябвало да бъде според Вас? Как си го представяте вие в бъдеще? И за бизнеса – ще включим и тази част.

Ако започнем от началото на обучението на всеки един млад фризьор, това е основата, за да се развие добре и в бизнеса. Защото фризьорството е бизнес. Дори да работят за някой като наемни фризьори, пространството, в което работят, това е техният офис, там приемат своите клиенти и там правят собственият си бизнес. А в последствие, естествено, развивайки се като фризьори, могат да направят и собствен бизнес, което никак не е лесно. Правилата за развитие в този бизнес важат както във всяка една професия, и то сериозно – с планиране, с маркетингови активности, сега особено в социалните мрежи. Там всеки един, дори и без да осъзнава, маркетира, но естествено, ако е фокусиран повече в това нещо и познава по-добре алгоритъма на всичките тези социални мрежи, би бил по-успешен. Ние, например, в нашия бизнес имаме маркетингов календар, който спазваме от началото на годината. Естествено, той се променя в зависимост от динамиката на този бизнес. Но както казах в началото, тази професия дава неограничена възможност за развитие на всеки един, както професионално, така и в бизнес аспект.

На хората като че ли им изглежда, че е нещо, което лесно се случва.

На мен също ми изглеждаше така тази професия – професия, която ти доставя удоволствие, срещаш се с много хора. Но ако възприемеш професията по-сериозно, разбираш, че може да създадеш истински бизнес по всички бизнес правила.

Какво е необходимо по отношение на професионалното образование, най-важно? Може и да повторим от нещата, които вече говорихме. Какво е необходимо да се промени от гледна точка на образование в тази сфера?

Най-вече стандартизирането – това, което се работи сега в секторните съвети и правилата. Също така обучението на преподавателите, мотивацията на учениците. Бизнесът трябва да участва много сериозно в обучението – имам предвид да помагаме на професионалните училища, да правим открити уроци, да каним младите ученици в салоните си, да виждат как се развиват ежедневно нашите фризьори, да усетят атмосферата и така да могат да се амбицират още повече в тяхно политично развитие.

Няколко думи за дигитализацията. Във всяка една от сферите, които сме коментирали досега, винаги се говори за това.

В нашата професия също навлиза много сериозно и даже е навлязла дигитализацията. Мисля, че голяма част от салоните вече имат дигитални инструменти. Дигиталните инструменти, които могат да ползват, са страшно много – от това да имат собствена ERP система, да имат собствено приложение или някоя платформа, която е създадена за тези услуги. Има дигитални табла, вече все по-малко има хартиени носители за маркетинг. Така че дигитализацията е навлязла много сериозно в нашата професия. Лично в нашия бизнес от последните 3-4 години нямаме абсолютно нищо на хартия, всичко е дигитално.

Пожелавам много успех в тази ваша мисия да се случат промените, за които говорим.

Благодаря Ви.

А ние продължаваме да следим всичко, което се случва в професионалното образование и обучение. Много благодаря на Васил Михайлов за отделеното време.

Благодаря и аз за поканата.