Изпълняващият длъжността управител на НЗОК проф. Момчил Мавров в интервю за медията ни с коментар по обвинения, отправени към него

ПП-ДБ отправят обвинения, че саботирате стандартите, заложени от тях за гарантиране на минимални възнаграждения на заетите в здравеопазването. Как ще коментирате това?  


- ПП и ДБ всъщност нищо не са гарантирали. За всички е видно, че става въпрос просто за привличане на вниманието на част от обществото ни във връзка с предстоящите избори. Не знам какво точно тези хора разбират под "стандарти“. И също така, ако те бяха създали някакви гаранции, тази тема сега нямаше да бъде с продължение. Имайте предвид, че когато говорим за гарантиране на трудовите и осигурителните права на гражданите, е добре да се знае, че това не трябва да се случва с клаузи в националните рамкови договори, подписвани периодично между НЗОК и Лекарския съюз. Гаранции се създават със съответните текстове в законите и подзаконовите актове, които са част от трудовото законодателство на страната. Няма как да бъдат заобиколени Кодекса на труда и колективното трудово договаряне, като основни инструменти за регулиране на заплатите. Въпросът може да бъде решен само със съгласието на синдикалните и работодателските организации.  

Защо според Вас формулата, предложена от ПП-ДБ за контрол върху размера на трудовото възнаграждение, е неработеща?  

- В контекста на казаното до момента и с риск да се повторя, ще кажа следното – не бихме могли да разчитаме, че само с договорености между съсловната организация на лекарите и националния здравноосигурителен фонд, може да се реши въпрос, който трябва да бъде част от трудовото законодателство и който зависи от волята на синдикати и работодатели. Освен това, тези договорки в НРД препращат единствено към колективните трудови договори. Тоест, ако синдикати и работодатели не постигнат съгласие за размера на възнагражденията, НЗОК няма какво да изисква, нито да проверява. Абсурдно е да се надяваме, че клаузите в НРД ще дадат някакви гаранции или че ще уредят трайно обществените отношения, свързани със заплащането на труда на медицинските специалисти.  

Защо се насочват повече средства за лекарства, а не за медицински дейности?  

- Това не е вярно. Приетите в Закона за бюджета на касата за 2024 г. средства за здравноосигурителни плащания за медицински и дентални дейности са малко над  5,3 милиарда лева. Това е близо 70% от общия размер на средствата за 2024 г. Ръстът в тези плащания е близо 17% спрямо предходната година. А средства за здравноосигурителни плащания за лекарства са близо 1,9 милиарда, което представлява около 25% от общия размер на средствата по закона за бюджета на НЗОК. При тези плащания ръстът за 2024 г. е близо 14%.