"Железопътният транспорт е стратегически отрасъл. Ние подготвяме специалистите по най-нови технологии, да са готови да работят с нови средства и т.н. и те, когато отидат да работят, срещат технологии, които са безвъзвратно остарели".

Това коментира в предаването "Човекът на Фокус" по Радио "Фокус" доц. д-р инж. Васко Николов – ръководител катедра Транспортна техника във Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков".

Човекът на фокус, който ще ви представим в следващите минути, е ръководител катедра "Транспортна техника" в Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков". Той е част от Секторния съвет "Транспорт" към проекта на Министерство на образованието и науката "Модернизиране на професионалното образование и обучение", финансиран от Програма "Образование" 2021-2027 и съфинансиран от Европейския съюз. Много се радвам да посрещна в нашето студио доц. д-р инж. Васко Николов. Здравейте и добре дошли.

Здравейте, добре заварили, както се казва. Здравейте и на всички слушатели на Радио "Фокус"!

Директно влизаме в същината на Вашата тема. Вие сте преподавател с дългогодишен опит, имате поглед върху това какво се случва в сферата "Транспорт". Ще говорим конкретно и за БДЖ. Но ми се иска да поставим сега акцент върху дуалното образование, професионалното образование в транспорта. Какви са проблемите?

Дуалното образование е един проект, който вече дава своите плодове във Западна Европа, в няколко страни от Западна Европа. Доста училища и у нас го прилагат и трябва да кажа, че вече има първите резултати. За съжаление в сферата на транспорта пак сме поизостанали в известен степен поради редица фактори. Те са и обективни, и субективни, но трябва да кажем тук, че своята роля трябва да поемат както училищата, професионалните гимназии по транспорт, така и държавата в лицето на Министерство на образованието и науката, така и фирмите, които трябва да се кооперират с професионалните гимназии, за да може да бъде осъществена тази форма на образование. Във всички случаи обаче трябва да подчертая, че дуалното образование ще даде своите плодове, ако бъде приложено по правилния начин.

Така е наистина. Към момента осигурява ли дуалното образование необходимите кадри за този сектор?

Не можем да кажем, че ги осигурява, най-малкото защото няма достатъчно кадри в професионалните гимназии по транспорт. Самият сектор "Транспорт" и в частност железопътният транспорт има крещяща нужда от кадри, от млади хора, които да се включат в тази сфера. И поради тази причина и дуалното образование не може да разгърне в пълна степен своите възможности в сферата на железопътния транспорт специално.

А какви са трудностите на младите професионалисти да се реализират на пазара на труда в България?

Аз пак ще говоря само за сферата на транспорта. Трябва да кажа, че при автомобилния транспорт нещата стоят доста по-добре, тъй като там фирмите са по-гъвкави, вече имаме навлезли доста фирми на автомобилния пазар, както по отношение на продажбите, така и по отношение на сервиза на автомобили – било то, леки или товари. И там възможностите са доста по-големи. Докато в железопътния транспорт нещата стоят по доста по-различен начин. Тази сфера е доста консервативна, затворена, трудно се променя. И в тази връзка, мога да кажа, че в железопътния транспорт все още има много резерви, които ние тепърва трябва да направим така, че да използваме.

От какви кадри има нужда БДЖ?

С една дума – от всякакви. Както от изпълнителски кадри в ремонта и експлоатацията, така и от средни ръководни кадри, които както винаги казвам, са гръбнакът на железницата. Проблемът е там, че децата – да не ми се обидят, но за нас те са деца, – които завършват професионалните гимназии, докато не навършат 18-годишна възраст, не могат да работят в експлоатацията и тяхната реализация е предимно в ремонтните предприятия – вагонни депа, локомотивни депа, тук-там заводи, железопътни заводи, които работят, но това е твърде тясно поле, ограничено поле, в което те могат да се реализират. А в експлоатацията, след като навършат 18 години, те вече имат възможност да се реализират, но след една допълнителна квалификация, която пак трябва да бъде организирана.

Продължава разговорът ни с доц. д-р инж. Васко Николов. На фокус сме поставили БДЖ, транспорта като сектор във връзка с професионалното образование. Поводът за неговото гостуване в рубриката е работата на Секторния съвет "Транспорт" към проекта на МОН за модернизиране на професионалното образование и обучение. Необходимо ли е да се въведат нови професии, изисквания към тези професии и това да бъде залегнало в учебната програма, според вас?

Една от целите на Проекта за модернизиране на професионалното образование е именно тази – да бъдат оформени и предложени нови професии, които да съответстват на съвременните изисквания за професионално образование и на изисквания на пазара на труда. Това се прави по такъв начин, че професиите да бъдат максимално широки, така, че момчетата и момичетата, които ще завършат съответната професия, след това да имат възможност да изпълняват доста длъжности, които да обхващат знанията и уменията, придобити за съответната професия.

С оглед на промени, които се извършват в БДЖ, има ли необходимост от нови професии или преквалифициране за кадрите, което да е актуално на това, от което има нужда като поддръжка на съоръженията, на вагоните?

Преквалификация на кадрите е необходима винаги, най-малкото и във връзка с новите тенденции в образованието, които се прилагат и на европейско ниво по системата "Учене през целия живот". Дори само от тази гледна точка, но не само поради тази причина, хората, които са заети по някакъв начин в експлоатацията и в ремонта в железниците е необходимо непрекъснато да повишават своята квалификация, от една страна – за разширяване на техните умения, от друга страна – за възможността им за евентуално преназначаване на други длъжности по тяхно желание.

Какви са възможностите, които предлагат "Български държавни железници"? Те променят ли се, по-привлекателни ли са вече в сравнение с преди? По отношение на възнаграждение, например?

Аз ще започна пак от образованието. По отношение на професионалното образование, "Български държавни железници" имат своите традиции и като фирма, която е заинтересована от непрекъснато повишаване потенциала на своите кадри, те непрекъснато организират курсове за подготовка, за преквалификация на кадри, най-вече в експлоатацията, но това се оказва, че не е достатъчно. Трябва така да се подредят нещата, че основната част да идва от професионалните гимназии, включително тук ще спомена и университета, в който работя – Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков", които да дават основния поток от кадри, които след това на място да бъдат преквалифицирани, да повишават своята квалификация и т.н. Що се отнася до привлекателността на длъжностите и професиите в железниците, тук трябва да кажем, че сме длъжници на младите хора, тъй като все по-малко млади хора пожелават да дойдат на работа в железниците – било поради липса на достатъчно информация, било поради липса на иновативни технологии, които да прилагат в работата си, когато започнат да работят, било поради ниско заплащане. Факторите са много и трябва да бъдат изследвани подробно, но основно това са полетата, върху които трябва да работим, за да привлечем младите хора.

Това си е обект на един отделен разговор. Ще се радвам да гостувате по тази тема, където да говорим конкретно за "Български държавни железници". Г-н Николов, според вас как бъдещото развитие на сектор "Транспорт" може да бъде обусловено от образованието, върху което сега работим? И всъщност каква е вашата визия за транспорта на бъдещето?

За съжаление трябва да кажа, че в последните години транспортът не беше във фокуса на развитието на нашия обществен живот. И поради тази причина железопътният транспорт изостана – нека да не прозвучи силно отчайващо "изостана" – от европейските стандарти, че даже и от състоянието, в което го завариха промените в 1989 г. След време се осъзнахме и решихме, че това наистина ще бъде един от основните приоритети за развитието на нашата икономика, но пък тогава стратегията, която начертахме, според мен не беше такава, която ще ни донесе успех, защото тя беше направена на олимпийския принцип, т.е. важно е участието, а не победата. Самата стратегия беше изградена така, че ако бъде въобще реализирана, ние отново ще се окажем някъде между 25 и 30 години назад. В нея трябваше да бъдат заложени съвсем други параметри. Много често по медиите се говори за високоскоростно движение у нас, но аз ще ви кажа, че ние сме много далече от високоскоростното движение, и то по параметри, които са поставени в стратегията. Т.е. дори тя да бъде изпълнена, ние пак няма да сме достигнали това ниво, което искаме да видим в нашите железници. В тази връзка, образованието в областта на железопътния транспорт нямаше начин как да не изостане, тъй като ние, колкото и да се стремим в професионалните гимназии, във висшите училища да подготвим нашите бъдещи специалисти, това, което им казваме, те не могат да го видят на практика и всъщност техните знания увисват във въздуха, нямат приложение. Ние подготвяме специалистите по най-нови технологии, да са готови да работят с нови средства и т.н. и те, когато отидат да работят, срещат технологии, които са безвъзвратно остарели.

Които са остарели, да, така е.

И по този начин се губи тяхната мотивация.

Ами, освен да си пожелаем в бъдеще да има ресурс, който да бъде насочен към подобряване на инфраструктура, въобще всичко, което е свързано с нашия транспорт, който е важен, защото все пак...

Изключително важен. Железопътният транспорт е стратегически отрасъл. И както виждаме, в Европа всички уважаващи себе си държави правят и невъзможното дори да могат да поддържат високи нива на железопътния транспорт.

Пожелавам Ви много успех и в преподавателската дейност, така и по отношение на работата ви в Секторния съвет "Транспорт" по проекта на Министерство на образованието и науката за модернизиране на професионалното образование и обучение.

Благодаря.

Мисля, че дадохме една картина на нашите слушатели за това какво може да се очаква и е наистина важно да се работи в тази посока, за да имаме подготвени кадри. Пожелаваме си наистина в бъдеще да казваме добри новини в нашия ефир за развитието на "Български държавни железници" конкретно. Много ви благодаря за това интервю.

Благодаря Ви и аз.