Д-р Елена Тодорова - експерт от Института за гората при Българската академия на науките, в интервю за сутрешния блок "Добро утро, България" на Радио "Фокус"

На пряката ни телефонна линия е д-р Елена Тодорова – експерт от Института за гората при Българската академия на науките. Г-жо Тодорова, започна информиране и ангажиране на обществото за отговорно поведение при предотвратяване на риска от възникване на пожари. Каква е целта, която искате де постигнете по този проект? 

Точно така. Това е един проект по Оперативна програма "Околна среда“, който се изпълнява съвместно от Национален университетски център "Геопространствени изследвания и технологии“ и Института за гората към БАН. Целта на този проект е опазването на две местообитания на хвойната и на клека, които се намират в Рила и Осогово, и тъй като един от основните рискове за тяхното природозащитно състояние е именно рискът от пожари, нашите действия са насочени в тази посока – към предотвратяване на риска от възникване. И в момента тече тази информационна кампания за запознаване и ангажиране на населението. 

Защо е важно да се създаде ангажираност сред различни социални групи, особено сред децата? 

Ами важно е. Трябва да има ангажираност както от страна на институциите, така и от страна на обикновените хора, от собствениците на земи, от туристите. Но ключовото наистина е да се започне от децата. Зеленото мислене е нещо, което вече се внедрява в нашето общество и това е чудесно и ние трябва да подпомогнем този процес в ранно осъзната детска възраст. И затова поднасянето на информация по правилния начин в точния момент е много важно. Ангажирайки децата и подпомагайки тяхното зелено поведение в бъдеще е най-добрата дългосрочна инвестиция за ангажираност сред цялото население. 

Ето, и вие казахте, че е ключово да се започне от децата. Как ще ангажирате вниманието именно на децата? Очаквате ли сътрудничество в тази посока от учители и родители? 

О, да, очакваме сътрудничество, разбира се. Ние ще направим открити семинари, ще дадем информационни материали, които да са поднесени по подходящ и разбираем за всички начин. И всъщност мисля, че темата сама по себе си е много интересна. Тя ще ангажиран вниманието и на възрастните, и на децата. Ще бъде и за нас изключително интересно да комуникираме с тях и вярваме, че ще запалим интереса им и това ще бъде нещо, което ще остане като отпечатък в тяхното съзнание – поне така се надяваме, и очакваме с нетърпение тези срещи.  

В тази връзка, какво представлява разработеният Риск-регистър за превенция на горски пожари? Това също е важно. 

Да, наистина е много важно. Това е част от нашата методология и всъщност това е един практико-приложен инструмент, който вече е съставен и приложен на практика. Как да го обясня най-простичко? Можем да кажем, че това е един инструмент за оценка. Той оценява горските територии в най-малката им административна единица – горския подотдел, и подпомага да се създаде една цялостна оценка на тази територия каква е опасността там да възникне и да се развие пожар. Имайки тази оценка, ние ще знаем къде са териториите, които са в най-голяма опасност, и по този начин ще може и администрация, и институции, и заинтересовани страни да насочат своето внимание именно натам.   

Колко време продължава проектът и кои са приоритетните области, които ще обхване, и съответно защо именно тях? 

Проектът продължава 30 месеца и всъщност той е последователност от много на брой стъпки, които създават една добра, интегрирана система за борба с риска от пожари. Започваме от методология, която вече е разработена и в процес на научна рецензия. Част от тази методология е и съответният Риск-регистър, който също е разработен, приложен и на практика и обезпечен с огромно количество от данни. Тези данни ще влязат в последствие – това предстои като дейност, в една информационна система, която се състои от реален и от виртуален модул, и всъщност с нея целим ние да дадем, предоставим на всички една отворена актуална информация, която да подпомогне този процес на превенция както на всички, които активно се борят с горските пожари – институции, пожарни институции, така и на обикновените туристи и цялото население. 

Благодаря ви за отделеното време и за информацията, която дадохте на нашите слушатели. Пожелаваме ви успех! 

Благодаря ви много. 

Габриела ГАНЕВА