Първото периодично издание от българската женска преса след освобождението ни от османско владичество е сп. "Женски свят" и е издавано във Варна в периода 1893-1898.

Списанието е незаслужено пренебрегвано и проблематизира "женския въпрос" на българска почва.

Интересно е, че не го създава жена. Атанас Манов дава началото на сп. "Женски свят" през 1893 г., за директорка назначава по-голямата си сестра Теодора, а по-малката, Елена, редактира притурката “Домакиня".

Въпреки че още от първия си брой списанието е рекламирано като “редактирано от жени, за госпожи и госпожици", първоначално материалите се списват основно от брата и двете сестри.

Самият Манов пише немалко статии без подпис или използва преводни материали от европейски женски списания.

Когато към третата година от съществуването си "Женски свят“ добива желаната популярност, в издаването и в списването на материалите най-сетне се включват и български жени