На 20 април по стар стил се чества 148-мата годишнина от избухването на Априлското въстание. По традиция събитието се отбелязва с множество възстановки и тържествена програма в цялата страна. 

Априлското въстание избухва на 20 април 1876 година в Копривщица. То стартира преждевременно, тъй като подготовката по неговата организация бива издадена на тогавашните османски власти. 

Жандармерийски сили биват изпратени в Пазарджик, Панагюрище и Копривщица. Именно в последния град при опитът да бъде заловен Тодор Каблешков среща отпор. Турските власти и революционните дейци влизат в схватка, която довела до убийството на мюдюрина в града. Каблешков по-късно пише "Кървавото писмо", което изпраща в Панагюрище и с което уведомява за случилото се своите съратници.

Георги Бенковски, който по това време е ръководител на организационната дейност по въстанието в Пловдивския окръг, обявява преждевременно начало на бунта. 

Априлското въстание е неуспешно, като жертвите са хиляди. То бива потушено жестоко, като отзвукът за зверствата достигат до столиците на тогавашните западноевропейски държави. Под натиска на различни западни политици и общественици Великите сили свикват Цариградската конференция, на която настояват за провеждането на реформи в Османската империя. След отказа за предприемане на конкретни действия, Руската империя ще обяви война на османците, която ще доведе до подписването на Санстефанския мирен договор, с който българската държава се завръща на политическата карта в Европа за първи път от 500 години.