Зелени, червени или кафяви. Понякога досадни за плажуващите, но пък с много важна роля за екосистемата. Това са водораслите. Може би малко хора знаят, че по родното Черноморие живеят цели 165 вида.

"Те се отнасят към отделите на червените и зелените водорасли и клас кафяви водорасли. Може би е интересно това да се отбележи, че според съвременната таксономична интерпретация кафявите водорасли не се отнасят към царство растения", казва д-р Елица Хинева от Института по Океанология към БАН. Според нея водораслите са основни първични продуценти в крайбрежието. Това означава, че те произвеждат органично вещество, кислород, с което обезпечават функционирането на хранителните вериги. 

Това ги прави важни и за климата.  "Те имат потенциално климато регулираща функция. Те са изключително чувствителни индикатори и са подходящи биомонитори за различни видове стресове, които могат да се наблюдават в морската среда - един от които са климатичните изменения", обяснява още д-р Хинева.

През последните години обаче, учените откриват и редица полезни приложения за човешкото здраве. "Проучванията показват в световен мащаб, че в някои видове микроводорасли се съдържат антиоксиданти и антиоксидантни ензими, които са изключително важни в борбата с оксидативния стрес", обяснява експертът. Д-р Хинева казва, че оксидативния стрес е този, който може да причини увреждане на ДНК,а оттам може да предизвика различни видове заболявания като рак или невродегенеративни заболявания, като алцхаймер, паркинсон и други.

А освен като храна, водораслите все по-често се използват и в козметичните продукти. Именно затова учените смятат, че бъдещи още по-задълбочени проучвания са добра идея.  "Може би си заслужава и да се обърне по-голямо внимание, специално на Черноморските видове, за търсене и проучване на редица видове биологични вещества, тъй като нашите знания за съдържанието им в Черноморските видове все още не са достатъчни", отбелязва д-р Елица Хинева.