Върху българския език оказват влияние много други езици. Използваме много думи от чужд произход, които са се утвърдили като част от речника ни. 

Под влияние на османското иго, под което попада народа ни в българската лексика навлизат турски думи, някой от тях осъзнаваме, че са заемки от чужд език, но други са станали неизменна част от речника ни и мнозина дори не подозират, че произходът им не е български.

Такава дума е думата чаршаф. Тя е заета от турски език, от думата çarşaf, която на български превеждаме като "нощно покривало". 

Друга дума е "боя", отново турска дума, чиито български еквивалент е думата "багрило". 

Ерген, джудже, както и междуметието "хайде" също са думи от турски произход.