Sofia24.bg ще ви разкаже за лозовия стригач (Lethrus apterus Laxm.) Възрастното насекомо е едър бръмбар, достигащ на дължина до 18-22 мм, със смолисточерен цвят.

Половината от дължината на тялото се заема от главата и гърдите, а другата половина от коремчето. Горните челюсти са силно развити. Вторият чифт крила липсва и бръмбарът не може да лети. Лозовият стригач има едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо дълбоко в почвата.

Борбата с тези бръмбари е много трудна поради подземния начин на живот на ларвите и поради това, че летежът на възрастните преминава по време на цъфтежа, когато е невъзможно използването на ефективни инсектициди поради необходимостта да се опазят опрашителите. Установено е и значително ниво на устойчивост към преобладаващата част от използваните инсектициди.

Борбата е насочена срещу възрастните индивиди, като се използват селективни за полезните видове и опрашителите инсектициди, с кратък карантинен срок, а третиранията се извършват късно привечер.