"Величие" няма да подкрепи Рая Назарян за председател на парламента, а ще предложи своя кандидатура - на проф. Юлиана Матеева, предаде БНТ.

Тя е адвокат, завършила специалност "Право", ОКС "магистър" в Юридическия факултет на Технически университет-Варна през 2001 г. Има докторска дисертация на тема "Правен режим на непълнолетни правонарушители", научна специалност "Наказателно право", ОНС "доктор", присъдена от Висшата атестационна комисия.