В съответствие с чл. 28 (3) от Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи (САМ NC) “Булгартрансгаз" ЕАД публикува на уебстраницата си съобщения във връзка с провеждането на обвързващата фаза от процедурата за добавен капацитет, съвместно с операторите на Гърция - DESFA S.A., на Румъния - Transgaz S.A., както и с “Ай Си Джи Би" АД.

Планираните проекти за добавен капацитет са ключова част от инфраструктурата, необходима за реализацията на инициативата за Вертикалния газов коридор. С изпълнението им ще бъдат осигурени необходимите условия за пренос на допълнителни количества природен газ от юг на север, ще се подобрят условията за диверсификация и сигурността на газовите доставки, както и ще се засили конкуренцията на пазара на природен газ в региона.

Българският газопреносен оператор Булгартрансгаз е сред инициаторите на инициативата за Вертикален газов коридор, чиято цел е чрез разширение на наличната газопреносна инфраструктура да се отговори на нарастващото търсене на втечнен природен газ от надеждни източници, включително от САЩ и от Каспийския регион.

С публикуването на съвместните съобщения стартира обвързващата фаза на процедурите за добавен капацитет.

Публикуваните документи съдържат необходимата информация за планираните проекти, начина за регистрация и участие в обвързващата фаза, както и приложимите срокове.

Заинтересованите кандидати следва да подават своите регистрационни документи в съответствие с описаните изисквания и срокове съгласно съвместните съобщения, индивидуалните съобщения на "Булгартрансгаз“ ЕАД и информацията в предложенията за проекти. Съвместните съобщения можете да откриете тук.