59,55 лв/MWh ( без акциз и ДДС) е окончателно предложената цена за юни 2024 г., по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

За сравнение - текущите ценови нива на индекса TTF са в диапазона 34,5 - 35 EUR/MWh, или 67,50 - 68,50 лв/MWh.