Народните представители подкпрепиха предложението, с което изрично се регламентира да няма двойни заплати.

Те отхвърлиха предложението на БСП за провеждане, освен на писмен, и на устен парламентарен контрол по време на кампания с 63 гласа "за“, 94 – "против“ и 56 – "въздържал се“. Другото отхвърлено редакционно предложение беше на Цвета Рангелова от "Възраждане“, което редвиждаше парламентът да взема решение дали да заседава по време на предизборна кампания. 

Промените предвиждат възнагражденията да се начисляват от деня на полагане на клетва от народните представители до деня, предхождащ деня на полагането на клетва на народните представители, избрани в следващото Народно събрание. При предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител възнаграждението се дължи до датата на постановяване на решението на органа.

Предвидено е още министри, избрани за депутати в следващо Народно събрание, да декларират от кой държавен орган желаят да получават полагащото им се възнаграждение за периода до избор на нов Министерски съвет.

За времето от откриване на предизборна кампания за избори за народни представители до свикване на новоизбраното Народно събрание да не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисиите. В този случай сроковете по този правилник спират да текат, с изключение на сроковете за писмени отговори в парламентарния контрол.