Над 4 млрд. щ.д. е стокообменът между Република България и Китайска народна република през 2023 г., като българският износ отбелязва ръст от близо 33% спрямо 2022 г. Това съобщи заместник-министърът на икономиката и индустрията Николай Павлов по време на откриването на Българо-китайски бизнес форум, в който се включиха представители на над 100 български и китайски компании. Той акцентира, че страната ни разглежда развитието на двустранните търговско-икономически отношения в контекста на пълноправното членство на България в Европейския съюз и потвърди, че българското правителство ще продължи да насърчава сътрудничеството с Китай, като наш традиционен партньор.

"Българският бизнес има траен интерес и търси нови възможности за увеличаване на експорта към китайския пазар, все още има нереализиран потенциал за разширяване на българския износ за Китай и по-конкретно на продукти, каквито са селскостопанските и хранителните стоки, етеричните масла и козметика, вино и други“, каза зам.-министър Павлов.

Той допълни, че българската страна се стреми към привличане на китайски инвестиции в сектори, в които страната ни има традиционни предимства и такива, които осигуряват висока добавена стойност, въвеждат иновации и осигуряват висока конкурентоспособност на икономиката. "Приветстваме китайските компании, които са заинтересовани да навлязат на пазара на ЕС и да установят в България свои производствени бази.“, каза зам.-министър Павлов и съобщи, че в края на 2023 г. общо инвестираните средства от Китай у нас възлизат на 150 млн. евро.

По време на събитието бяха представени възможностите за търговско-икономическо сътрудничество с гр. Шанхай и беше подписан Меморандум за сътрудничество между Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) към Министерството на земеделието и храните и Международната търговска камара на гр. Шанхай.

Организатори на Българо-китайския бизнес форум са ЦНСССКЦИЕ и Центъра за насърчаване на международното сътрудничество и Търговската камара на Шанхай. Участие в него взеха министърът на земеделието и храните Георги Тахов, Н.Пр. г-жа Дай Цинли, посланикът на Китайската народна република в Република България, ръководители на Съвета за насърчаване на международната търговия и на Международната търговска камара на гр. Шанхай, както и над 100 представители на български и китайски компании.