Процентът на осъвременяване на пенсиите отразява реално и изпреварващо процесите, които са настъпили в икономиката. Това заяви в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус" Лазар Лазаров, зам.-министър на труда и социалната политика по повод 11% увеличение на пенсиите от 1 юли 2024 година.

"Надзорният съвет е органът, който има правомощия да вземе окончателно решение по отношение осъвременяването на пенсиите през съответната година, това е съгласно действащото законодателство. И разбира се, той се съобразява с параметри, които са свързани с нарастването на средния осигурителен доход за предходната година и ръста в цените на потребител, по-известно като инфлация, в рамките на отчетените показатели. Тези показатели са по-ниски от онези, които са предвидени в бюджета. Бюджетът е изготвен естествено, въз основа на прогноза през 2023 година. В този смисъл има изпреварващо увеличение на пенсиите, което е над отчетните показатели", коментира Лазаров.

Относно бъдещото развитие на пенсионната система, Лазар Лазаров отбеляза, че е важно тя да бъде устойчива, жизнеспособна и да отговаря на потребностите на ползвателите й, за да има доверие в нея. По думите му обаче доверието в пенсионната система не се осъществява с резки движения и с популистки предложения или с действия, които отнемат ресурси от нея.

"Поради тази причина, следва много балансирано да бъдат отчетени интересите на всички участници в нея. На онези, които внасят средства, на онези, които в момента потребяват средства, на работодателите, на осигурените лица, разбира се и на социалните партньори. Именно затова, в момента имаме историческият шанс да се ползваме от две инициативи. Едната инициатива е свързана с искане от страна на Народното събрание за извършване на анализ на пенсионната система.

От друга страна, Икономическият и социален съвет, като орган на независимото гражданско общество, също прави анализ в областта на пенсионната система. Ние като държавна институция, също имаме своите отговорности в него. И онова, което бих очаквал след всички тези анализи е да се постигне един надпартиен политически консенсус за основните параметри, по които следва да работим и за тяхната устойчивост във времето", коментира зам.-министърът на труда и социалната политика.

Според Лазаров въвеждането на различни механизми, които имат негативно отражение от гледна точка на приходи на осигурителната система, в бъдеще водят до разстройване на самата система: "Но онова, около което може би следва всички да се обединим, да има едно по-справедливо отчитане на приноса на отделните категории лица, които внасят осигурителни вноски. И да предотвратим изкушенията на различни политически кръгове в различни етапи от нейното развитие да извършват дейности, с които подкрепят едната или друга страна в осигурителния процес".