Събитието "Добрите практики на фокус 2024“ цели да постави на вниманието ни добрите практики на образователната ни система и да покажем как се прави истинска училищна трансформация. Това каза Юлия Мишкова – старши специалист "Управление на проекти" във фондация "Заедно в час" в предаването "Човекът на фокус“ на Радио "Фокус“.

"Събитието се провежда за трета поредна година, като тази година във фокуса на практиките, които учителите от цялата страна изпращаха до нас, беше проектно базираното обучение,“ разказа тя и поясни, че проектно базираното обучение е много добър метод за по-трайно ангажиране на учениците и реална възможност да работят в по-голям период от време върху изследване на конкретен проблем или върху създаване на конкретен продукт: "Това им дава възможност да учат, но и да развиват паралелно свои умения и да се доближат до максимално учене в реална среда“.

На събитието има няколко акцента и работилници, които ще дадат възможност на всеки да си вземе нещо свързано с неговите интереси, обясни още специалистът. "Имаме няколко работилници, които дават възможност на учители и директори, лидерски екипи и образователни експерти да се докоснат до различни подходи, които биха довели до една по-цялостна промяна в училището, които да дадат възможност да осмислим какво означава да си създадем една ясна визия, какви са начините да ангажираме всички, така че да работим за нейното изпълнение. Паралелно с това имаме и няколко много практически насочени работилници, които дават възможност на учители и на директори съответно да видят различни подходи към професионалното развитие на учителите.“

Освен проектно базирано обучение актуални педагогически практики на тазгодишното събитие са също: STEM обучението, темата за изкуствения интелект в образованието, по които теми ще има и различни работилници на събитието. "Все повече на дневен ред излиза въпросът за това какво точно научават учениците от гледна точка и на социално-емоционалните умения и компетентности, които да им позволят да се реализират като хора и да съществуват като по пълноценна част от обществото ни, от което идва връзката и с гражданското образование,“ поясни още тя.

Темата за гражданското образование е изключителна важна за развитието на едно демократично общество. Тя засяга не само познаването на правата и задълженията ни като граждани и познаването на начините, по които функционират институциите, но има и важно значение за осмислянето на механизмите и разбирането защо е важно да се възползваме от правата, които имаме, и начините, по които можем да въздействаме на средата около нас.

"Наистина е много важно да се постави фокусът точно върху гражданското образование, което създава бъдещето на страната ни. Възможността да изразяваме гласа си, ясно да заявяваме мнението си по отделни въпроси и да предприемаме неща тогава, когато нещо не ни харесва, са основните начини, по които да изградим тези нагласи и в учениците и съответно да имаме позитивно функциониране като общество.“

Събитието "Добрите практики на фокус 2024“ ще се проведе на 20 април в хотел "Астория“, София.