Ръст на имуществените застраховки у нас. Това показва проучване на Асоциацията на българските застрахователи. Според данните се е увеличила и сумата, която домакинства отделят за сключване на полиците.

От Асоциацията сравняват данните, които са събрали през 2024 спрямо 2023 г. Какъв е процентът на хората, които са отговорили, че са застраховали дома си? През 2024 г. те са 64, докато през 2023 г. броят им е 59. През тази година са повече и тези, които са отделили между 80 и 150 лева за полицата. 21% пък са платили между 40 и 80 лева. Според данните има и ръст в доверието към брокерите, тъй като се увеличават с 14 пункта тези, които са сключили застраховка след като са получили препоръка от специалист.

Според последното проучване на Асоциацията на българските застрахователи броят на полиците расте. "До голяма степен вярваме, че това няма да ни се случи или чукаме на дърво, че това въобще няма да стане - универсалната защита, която използваме. На практика не е така. Колкото повече говорим за рисковете, те се възприемат", казва Веселин Ангелов, който е член на управителния съвет на Асоциацията. Освен че са повече, полиците са и на по-високи суми. "Те са склонни да отделят 150 лв. за такъв тип продукт, докато миналата година е било около 100 лева", посочва Ангелов пред NOVA.

Според застрахователния брокер Анелия Ангелова причината е в "нарастващата обща култура на хората, които разбират колко достъпна е застраховката". "Смятам, че много повлия и земетресението в Турция, което показа какви могат да бъдат щетите. Не на последно място и доверието в застрахователя", допълва тя.

Според анкетата все повече са и тези, които сключват застраховки след консултация. Брокерите казват, че през последната година застрахованите избират да сключат полица и за допълни рискове като кражба.