С наближаването на най-вълшебното време от годината в страната се предвиждат множество културно-музикални мероприятия, които да зарадват жителите и гостите на всяко населено място. По този повод МУЗИКАУТОР напомня отново, че при публичното използване на музика, независимо дали достъпът до събитията е безплатен или платен, е необходимо организаторите да лицензират музикалното съдържание в тях съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

"Уреждането на авторските права за музиката е задължително условие за провеждането на концерти, било то ако се организират на площада или в хотелските комплекси и ресторанти“, посочи Иван Димитров – изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Той изтъкна, че тази законова разпоредба се отнася и за коледните базари, които обичайно са озвучени с музика. "В последните години базарите се превърнаха в символ на коледния дух, а съществена част от него е атмосферата, която създава музиката“, каза Иван Димитров. "Именно затова е редно да бъде възмезден трудът на авторите, чиято музика е съществена част от успеха на тези събития и носи добавена стойност на търговците“, коментира изпълнителният директор на организацията.

Съгласно ЗАПСП отговорност за уреждането на авторските права за музиката носят също лицата, които стопанисват и отдават под наем локации за провеждане на концерти и други прояви с музика на живо. Те следва да изискват от организаторите на събитията договори за предварително уредени авторски права и ако такива не им бъдат представени, те носят солидарна отговорност.

В обхвата на защитата по ЗАПСП попадат всички произведения от тяхното създаване до 70 години от кончината на техния автор. Ето защо МУЗИКАУТОР напомня още, че под защита са множество обработки и произведения на фолклорна основа, които неправилно се възприемат като "народно творчество“. "Такъв беше случаят с Дунавското хоро на Дико Илиев, въпреки че правата му не са погасени и се ползват с пълната закрила на закона“, посочи още изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР.