В Техническия университет в София днес ще се проведат първите редовни кандидатстудентски изпити за прием в бакалавърските специалности за академичната 2023/2024 година.

От 9 ч. ще се проведат изпитите по английски, немски и  френски език  в ТУ - София , а във филиала на висшето учебно заведение в  Пловдив - само по  английски.

По същото време в столицата ще започне изпитът по рисуване. Изпитът по композиция ще се проведе утре, а по математика на 17 юни.

За академичната 2023/24 година кандидат-студентите могат да избират между над 37 специалности, две от които нови - "Електронни информационни системи“ и "Педагогика на обучението по математика, физика и информатика“, предава БНР.

Проведените до този момент предварителни кандидатстудентски изпити показват  нарастващ интерес от страна на младите хора, които искат да се обучават в модерни инженерни специалности - "Интелигентни системи и изкуствен интелект", "Киберсигурност", "Анализ на данни", "Компютърно и софтуерно инженерство", "Телекомуникации", "Електроника", "Дигитални индустриални технологии и машиностроене", "Автоматика", "Мехатроника", "Инженерна логистика", "Авиационна техника и технологии", "Електротехника", "Енергетика", "Мениджмънт и бизнес информационни системи" и др.