Тютюнопроизводителите отправиха искане към земеделския министър Кирил Вътев, съобщиха от Национална асоциация на тютюнопроизводителите.

"С удължаването на срока ще се даде възможност на всички земеделски производители, които възнамеряват да отглеждат тютюн, да го правят законно",  пише в писмото си председателят на УС на НАТ-2010 Цветан Филев.

Поради повишен интерес от страна на земеделски стопани към отглеждането на тютюн и необходимост от време за набавяне на документи за вписване в Регистър на тютюнопроизводители за 2024г, "Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 " (НАТ-2010) входира второ писмо до Министъра на земеделието и храните Кирил Вътев за удължаване на срока с още един месец, а именно до 31 май 2024г. НАТ-2010 настоява за прилагане на Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ), според който със Заповед на Министъра е приложимо удължаване два пъти с по един месец във всяка една от кампаниите.

С писмо до ведомството през март, Асоциацията веднъж подсигури срок от един месец чрез Заповед на Министъра.

През 2023г в Регистър тютюн са вписани 7 374 земеделски стопани. Към 10 март 2024г броят на регистрираните тютюнопроизводители надхвърли 6 000.