Ненасилствената комуникация създава по-качествени и добри отношения между хората. Тя може да се използва на личностно ниво, но и за групи от хора. Това каза Тони Любенова – организатор на образователни събития и младежки проекти, в предаването "Човекът на фокус“ на Радио "Фокус“.

Ненасилствената комуникация е начин на живот, в който ние избираме дали да се свържем с човека срещу нас, или да го отхвърлим и да използваме познатия ни вече начин на комуникация. Голяма част от конфликтите произлизат от това, че хората не осъзнават, че нашите чувства са като ветропоказател към нашите нужди, поясни тя.

"Познавайки емоциите си, ние познаваме самите себе си. Всеки човек има нужди и те са универсални. Емоциите съществуват, за да ни помогнат да ги разберем и все пак да ги удовлетворим по един или друг начин. Ненасилствената комуникация говори за това, че нуждите ни са универсални и чувствата ни са доста подобни, но стратегиите, с които ние удовлетворяваме нашите нужди, могат да са много различни. Конфликтите изникват на ниво стратегии – нашата стратегия може да се бори със стратегията на другия човек, за да си удовлетворим нуждите. Но в момента, в който разберем какво чувства другият човек, от какво има нужда, тогава разговорът ни е много по-лесен“, обясни Тони Любенова.

Действията, които ние предприемаме, за да удовлетворим дадена нужда, в ненасилствената комуникация се наричат стратегии. "Една такава стратегия може да бъде "Аз се чувствам наранен, защото имам нужда от разбиране, съответно стигам до физическа разправа с някого, защото това за мен е единственият начин, който аз познавам“, обясни тя.

Много е важно да транслираме това, което научаваме за ненасилствената комуникация, в групите, с които работим – нашето семейство, нашите колеги, на по-високо социално ниво. "Според мен е възможно конфликтите да бъдат разрешавани не по традиционния начин, по който ние сме свикнали, но може би е въпрос на практика и практически насочено образование, а не толкова теоретично. Смятам, че ненасилствената комуникация работи при всички хора, просто с някои е малко по-трудно“, допълни Тони Любенова.

На 2 март в Читалище "Алеко Константинов“ от 16.00 часа ще бъде организирано събитие, посветено на ненасилствената комуникация, начина на управление на емоциите и как да ги разбираме по-добре.