Интеграцията на ромите е двустранен процес, усилия за който трябва да положат както институциите, имащи пряко отношение към това, така и самите роми да желаят и да положат усилия това да се случи. Това коментира в предаването "Цветовете на България" на Радио "Фокус" програмният директор на Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" Теодора Крумова.

Голям напредък в интеграцията на ромите през последните 25 години се наблюдава по отношение на образованието, което рефлектира и в абсолютно всички останали области. През 2023 г. в училищата, с които работи Амалипе, процентът на деца, завършващи основно образование и продължаващи обучение в гимназиална степен е 97%, което е огромен успех. "Това неминуемо води до подобряване и в останалите области", каза експертът.

Основната визия на "Амалипе" е, че училището може да бъде една наистина добре работеща система, ако то включи като равностойни партньори родителите, които да са  ангажирани с образователния процес и възприемат училището също като част от своята общност. От друга страна когато и самите деца са мотивирани, активни в различни граждански инициативи и виждат смисъл от това, което правят, това неминуемо се отразява и на нагласата им към образованието и училището.

"Всички млади хора, без значение от къде са израснали и каква е средата им, имат огромна енергия. Оттук нататък от нас като общество зависи какви условия ще им създадем така,  че тази енергия да бъде канализирана и използвана. Ако създадем условия за участие, за гражданска активност, тогава тя може да бъде превърната в една много конструктивна енергия", категорична е Теодора Крумова.

По думите й обаче все повече се увеличава влиянието и на крайнодесните сили и езика на омразата, който се чува не само в ежедневието от обществото, но и от политически представители, което според нея вече води до легализиране на този език на омразата.  Това води до задълбочаване на проблема с изключването, защото децата и младежите, които успеят да завършат образование и да получат добра професия и реализация, много бързо предпочитат да се скрият.

"Постоянното обясняване, че ние не сме като другите роми, всъщност, че другите не са като нас, уморява. И това прави образованите, успелите роми по-малко видими и създава нагласата в обществото, че ромската интеграция се проваля, че ромите са само маргинализирани и всички тези нагласи, които водят до един затворен, омагьосан кръг", обясни тя.

Според експертът в България има създадени вече добри практики за интеграция на ромите, но е нужно всяко едно училище да открие онези от тях, които ще са работещи в неговите условия и неговата среда. Наличието на стратегия не означава автоматично, че тя се прилага – нужно е да се полагат и усилия, обясни тя.  

"Тогава, когато имаме истинско осъзнаване защо е важно образованието, тогава това води до устойчиви ангажименти и до промяната, което търсим. Когато децата виждат какво им дава образованието като полза, това че отваря врати, това че дава по-добра реализация, че ще ги направи успешни и уважавани, тогава те естествено ще искат да бъдат образовани, и то да получат наистина качествено образование. Тогава те самите ще почнат настояват за качествено образование, което задвижва също колелото", категорична е Теодора Крумова.

Калина СВЕЖИН