Търговският закон дава възможност на собствениците да избират между няколко хипотези. Съветваме всички, които искат да учредяват дружество, да вписват изрично да се изисква задължението за нотариална заверка на подписа и съдържанието на собствениците при вземане на решения, при смяна на управители, при покупко-продажба на имоти. Така ще бъдете сигурни, че няма да бъде осъществена подмяна на вашите решения. Това каза адвокат Таня Велинова в предаването "Човекът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

При регистриране на търговско дружество трябва да имаме предвид дали лицето, което ще развива тази дейност, е едно или няколко и вида търговска дейност. "В практиката в последните 15 години формата на едноличен търговец вече не се използва, тъй като там има един съществен недостатък – собственикът отговаря и с личното си имущество за задълженията на едноличния търговец. Това създаде страшно много проблеми на много еднолични търговци, защото се оказа, че те имат запорирани банкови сметки, имоти, придобити по време на брака и които са тяхна лична собственост, отиват за покриване на техни финансови задължения в търговската им дейност“, обясни Таня Велинова.  

Затова тя препоръча ЕООД или ООД – еднолично дружество с ограничена отговорност или дружество с ограничена отговорност, когато има няколко съдружника. "Изискванията за тази регистрация са изпълними и бързи, тъй като минималния праг на капитала е символичен – 2 лева, и не представлява никакъв проблем. Наборът от документи също се изработва сравнително бързо. Не препоръчвам сами да изготвят документите си, защото най-вероятно те няма да бъдат приети от специалистите в Агенцията по вписванията и ще се наложи да изминат отново процедура по внасяне на капитал, подписи пред нотариуса, заверка на съдържание и на подписи. Нека да се обърнат към юристи“, посъветва специалистът.  

Тя обясни, че основният документ, който се очертава като вътрешен закон за дейността на фирмата, е уставът, в който са определени основните правила и начини на вземане на решения, на представителство, наименованието на фирмата, адресът.  

Когато съдружниците са няколко, е добре да се помисли за различни хипотези на вземане на решения и какви ще бъдат необходимите мнозинства за вземане на важни решения, отбеляза Таня Велинова. 

"За да бъдат предотвратени кражби на фирми, е добре в устава да бъдат заложени такива правила, които ще затруднят силно възможността някой да злоупотреби със собствеността ни. С цел предотвратяване на нарушения и престъпления, законът въвежда възможността тези промени да стават пред нотариус. Законът обаче също дава възможност тези промени да не стават пред нотариус, т.е. изборът е на самите собственици“, поясни юристът.  

Агенцията по вписванията предлага услугата собствениците на регистрирано дружество да получават известие чрез SMS за извършени промени. "Така може да сте спокойни, че вашата фирма се представлява по начина, по който вие сте взели своите решения“, допълни Таня Велинова.  

Тя обясни каква е разликата между търговска марка и патент. Търговската марка обозначава регистрираното лого със съответното свидетелство. Най-често се използва наименование или графичен символ или комбинация от двете. "Тук имаме двойна защита – веднъж като наименование, веднъж като изображение, което дава голяма изключителност и запомнящ се вид на търговската марка“, посочи адвокат Велинова.  

Патентът представлява свидетелство за изобретение. "За да говорим за патент, трябва да сме създали нещо в областта на науката и техниката, изцяло нов продукт, който влиза на пазара и е приложим. Търговската марка е обозначение на такъв новосъздаден продукт, самото название на този продукт“, поясни тя.