"Очакваме Народното събрание да доведе до край започната проверка на фактите за нерегламентирано влияние върху дейността на съда и прокуратурата, което да постави начало на оздравителен процес в съдебната власт, водещ до правосъдие, което е честно, ефективно и равно за българските граждани. Без този оздравителен процес не може да бъде постигнато върховенството на правото, което е не само основна европейска ценност, но и основата на държавността". Това обявиха в свое Обръщение към народните представители в 50-тото Народно събрание от Съюза на съдиите относно проблемите на съдебната власт.

Обръщението е изпратено на народните представители и е публикувано на сайта на Съюза judgesbg.org. Ето какво пишат още те: 

"Уважаеми Народни представители в 50-то Народно събрание,

Първата сесия на новия парламент започна с много декларации за отговорно поведение с цел запазване на държавността, продължаване на развитието на България като европейска правова държава и полагане на повече грижи за гражданите.

Обръщайки се към Вас, напомняме, че няма данни разкритите в началото на тази година мрежи за влияние във висшите органи на съдебната власт, за чието разследване в предходното Народно събрание беше създадена специална анкетна комисия, да са неутрализирани и дейността им да е прекратена. Почти нищо не е направено и за защита на правата на гражданите, които тяхната дейност е увредила.

Очакваме от Вас основен приоритет на бъдещата Ви работа да бъде темата за автентична и дълбока реформа на правосъдието, която да може да гарантира независимост на съдиите и автономност на прокурорите, но и отчетна и ефективна съдебна власт, която прилага еднакво закона към всички.

Настояваме за честно, открито и отговорно отношение на Народното събрание към проблемите на съдебната власт.

В предишното Народно събрание беше създадена временна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов (Нотариуса). В рамките на почти тримесечната си дейност Комисията проведе осем заседания, на които изслуша съдии, прокурори, разследващи журналисти, граждани, които споделиха информация за дейността на група на Божанов: на 15.02.2024г. бяха изслушани представителите на фондация "Антикорупционен фонд“ - г-н Бойко Станкушев, г-н Николай Стайков и г-н Андрей Янкулов; на 22.02.2024г. бяха изслушани съдия Владислава Цариградска, прокурор Невена Зартова, прокурор Борислав Георгиев, прокурор Иван Стефанов, прокурор Мима Дамянова, прокурор Тодор Куюмджиев, г-н Анастасиос Дикос и г-н Йоаким Каламарис; на 29.02.2024 г. бяха изслушани г-жа Ивайла Бакалова и г-н Веселин Денков; на 26.03.2024 г. бяха изслушани апелативният прокурор на София – Радослав Димов, градският прокурор на София – Илиана Кирилова, и Ясен Тодоров следовател в НСлС, бивш член на ВСС и председател на етичната комисия към ВСС; на 02.04.2024 г. трябваше да бъдат изслушани и.ф. главен прокурор – Борислав Сарафов, главният прокурор на България в периода 2019-2023 – Иван Гешев и главният прокурор на България в периода 2012-2019 – Сотир Цацаров, но те не се явиха, като вместо това изпратиха писма към Комисията, в които обясняват защо няма да се явят; на 9.04.2024 г. бяха изслушани г-жа Теодора Точкова, главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, г-н Георги Ушев – съдия в Софийски апелативен съд, бивш председател на Специализирания наказателен съд и Апелативния Специализиран наказателен съд, г-н Константин Сулев, прокурор от Софийска районна прокуратура и г-жа Галя Георгиева, съдия в Софийски апелативен съд; на 16.04.2024 г. беше изслушан главният прокурор на България в периода 2019-2023 - Иван Гешев. За изслушване в това заседание бяха поканени и.ф. главен прокурор – Борислав Сарафов, главният прокурор на България в периода 2012-2019 - Сотир Цацаров, адвокат Велимир Атанасов, адвокат Емил Писков, адвокат Калин Чанков, Георги Борисов Георгиев, представляващ ГД “БОЕЦ". Борислав Сарафов, Сотир Цацаров и Емил Писков изпратиха писма към Комисията, в които излагат мотиви за своето неявяване.

Комисията събра множество документи, които са свързани с изследваните обстоятелства за дейността на групата на Божанов, както и за работата на прокуратурата и другите държавни органи, които е трябвало да й противодействат. Изготвеният проект за доклад, обобщаващ дейността на комисията и анализиращ събраната информация, не бе внесен за обсъждане и приемане от Народното събрание, поради бойкот от страна на част от парламентарните групи и поради прекратяване на пълномощията на 49. НС.

Призоваваме 50-тото Народно събрание да създаде временна комисия, която да продължи дейността по събиране на информация за връзките на групата на Мартин Божанов със съдии, прокурори и други публични длъжностни лица, като се разшири предметът на изследване със събиране на данни за други публично известни опити за упражняване на влияние –кръгът "Осемте джуджета“, частните клубове за магистрати и други.

Считаме за необходимо комисията да приобщи многобройните документи, изисквани от Прокуратурата, МВР, ДАНС, КПК и ВСС, и да ги анализира в съвкупност с протоколите от изслушванията на посочените лица. Наложително е да се поканят за изслушване и бившият главен прокурор Цацаров, и настоящият изпълняващ длъжността Сарафов, както и предполагаемите участници в група на Божанов – адвокат Велимир Атанасов, адвокат Калин Чанков, адвокат Емил Писков, а по преценка - и други замесени лица.

Очакваме Народното събрание да доведе до край започната проверка на фактите за нерегламентирано влияние върху дейността на съда и прокуратурата, което да постави начало на оздравителен процес в съдебната власт, водещ до правосъдие, което е честно, ефективно и равно за българските граждани. Без този оздравителен процес не може да бъде постигнато върховенството на правото, което е не само основна европейска ценност, но и основата на държавността", пишат в обръщението си от Съюза на съдиите в България.