12 229 банкрути на юридически у нас - това е равносметката за първото тримесечие на тази година. Това сочат данни на Националния статистически институт НСИ.

За периода обявените в несъстоятелност фирми са 992. В сравнение със същото тримесечие на 2023 г. общият брой на новорегистрираните намалява със 7,4%, а този на банкрутиралите - с 14,1%.

Най-много фирми, изпаднали в процедура по несъстоятелност/фалит са от секторите Търговия на едро и дребно; Ремонт на автомобили и мотоциклети. Това не е изненадващо, тъй като в тези сектори има най-много регистрирани правни единици - 10 812 компании, пише money.bg.

На второ място в негативната статистика се нареждат Финансови застрахователни дейности, административни спомагателни дейности, където регистрираните фирми са над 430, а броят на фалитите през посочения период е 80 броя.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2023 г. новорегистрираните правни единици са се увеличили с 13,1%, а тези обявили несъстоятелност - с 1,5%.