Съюзът на българските журналисти излиза на протест срещу некоректен наемател днес на обяд. Членове на най-старата и авторитетна организация на журналистите в България ще излязат на ул. "Граф Игнатиев" 4 в 13 часа, за да изразят своето право на глас срещу фирма, която повече от 3 години неправомерно ползва имот на организацията.

От ноември 2021 г. наемател, който ползва един от имотите на СБЖ не само не е заплащал наем, но и продължава да ползва помещението. Срещу некоректния наемател от години се водят дела. Вместо да се изнесе, фирмата продължава да ползва имота и да развива търговска дейност. От СБЖ настояват за освобождаване на помещението заради неплатени наеми, както и за задължения в размер на стотици хиляди лева.

"Договорът е прекратен на 4.09.2020 г. заради неизпълнени клаузи, приети и подписани от двете страни. Официално споразумението изтече на 1.11.2021 г.“, подчерта председателят на УС на СБЖ Снежана Тодорова. Тя посочи, че ситуацията продължава вече четвърта година, което, освен всичко друго, представлява и огромна финансова вреда за юридическо лице с нестопанска цел, чиито членове разчитат на подкрепа, включително и в творческата си дейност.

"След като имахме доброто желание да се договорим без да стигаме до съд, непрекъснато се получават промени от страна на фирмата. Ситуацията е такава, че съдът трябва отсъди и да вземе решение, което ще облекчи нашите взаимоотношения. Но считам, че е редно делата да се водят, след като фирмата освободи помещението, защото в момента то се използва без правно основание“, заяви Снежана Тодорова. Тя допълни, че до момента СБЖ е действал изключително и само в рамките на закона и процедурите, които той предвижда, като са се обърнали към съда за защита на правата си.

"По никакъв начин не сме използвали възможностите на журналистиката и не сме ангажирали обществото с този въпрос. Близо 4 години СБЖ е лишено от всякаква възможност да ползва собствения си имот – не можем да го предоставим под наем на друг наемател и да реализираме приходи, които за нас от жизненоважно значение. В същото време от фирмата, която държи имота ни не получаваме никакви плащания. Нещо повече – те не заплащат дори консумираната от тях вода, а това е ресторант“, коментира Снежана Тодорова.

Ситуацията, в която наемателят отказва да напусне имота и продължава да го използва без да плаща, е проблем, който не само нарушава правата на собственика, но и създава значителни стрес и финансови загуби. СБЖ вярва и разчита на българските институции, на съдебната система и се надява да се предприемат съответните законови мерки за решаване на казуса.