Председателят на Народното събрание Росен Желязков ще участва в Европейска конференция на председателите на парламенти в Дъблин на 28 и 29 септември 2023 г. Във форума, който се провежда на всеки две години под егидата на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), ще участват председатели, заместник-председатели на законодателни институции и парламентаристи от държавите членки на Съвета на Европа и страни партньори, наблюдатели и др.

Основните теми на конференцията ще бъдат "Последици от руската агресия срещу Украйна и ролята на националните парламенти във възстановяването на Украйна“, "Предизвикателствата пред представителната демокрация в нестабилни времена“ и "Равенство и многообразие в общественото представителство – участието на млади хора, жени, етнически и социални групи като членове на парламента“.

Председателят на Народното събрание Росен Желязков ще направи изказване пред участниците в конференцията по първата основна тема - "Последици от руската агресия срещу Украйна и ролята на националните парламенти във възстановяването на Украйна“.

В рамките на Европейската конференция на председателите на парламенти Росен Желязков ще разговаря с председателя на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Тини Кокс.