Тази година на зрелостните изпити се получи най-високият резултат в брой точки по български език и литература в исторически план. Той е 58,48 точки, който е с няколко десети по-добър от досегашния най-добър резултат, получен през 2008 година. Това заяви служебният министър на образованието Галин Цоков на брифинг в министерството във връзка с резултатите от матурите и националното външно оценяване след 4-ти клас. 

Средният успех по български език и литература 4,32, а миналата година беше 3,93. Много сериозно нарастване, заяви министърът. 

По думите му слабите оценки по на ДЗИ-то БЕЛ намаляват с около 7%. Спад се наблюдава както и в средните оценки, така и тези и в добрите. Същевременно се увеличават оценките с "Много добър" и "Отличен".

От профилираните матури средният брой точки е 67,18, което съответства на "Много добър" 4,72. За сравнение миналата година е бил 62,11. Най-сериозното нарастване на точките се наблюдава при матурите по английски език и биология, но също така и по математика, където ръстът е с 15 точки, а отличните оценки са 13% от всички резултати. 

При изпитите за придобиване на професионална квалификация средният резултат е 4,51. Най-добри са резултат се показват в областта на "Администрация и управление", "Архитектура и строителство", "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" и "Информатика". 

При Националното външно оценяване за четвъртокласниците също се отчитат положителните тенденции. Средният брой точки по български език и литература е 72,6, по математика - 70,53. Учениците с отличните оценки по двата предмета е 15 570 ученици, което е с 50% повече спрямо миналата година.  

Според просветният министър по-добрите резултати се дължат на предприетите спешни действия по анализ на причините за слабите резултатите от миналогодишните изпити. Министър Цоков каза, че регионалните образователни управления са положили достатъчно усилия за повишаване на резултатите като са се провеждали пробни изпити, засилила се е подготовката, както и се е следяло за присъствието на учениците.