"Парламентарната група на ДПС ще върви по всички закони на парламента. Не мислим да правим ексцесии.“ Това заяви депутатът Рамадан Аталай при влизане в сградата на Народното събрание.

Независимият вече народен председатвител коментира, че почетният председател на ДПС д-р Ахмед Доган ще излезе с изявление в "най-близко време".

"Неговото изявление няма да бъде по-различно от това, което правят 18-те народни представители. Според устава на ДПС това ръководство е нелегитимно. Председателят на ДПС е и председател на ПГ, там липсва един от председателите", обясни Аталай.

На въпрос дали се припознава като деребей, Аталай отговори: "Припознах се като космонавт, чак за деребей - не".

"Идеално ще се нормализират нещата в ДПС. Не може колеги, които се чувстват уплашени от неща, които са правили, да продължават да говорят неистини", посочи Аталай.