В съвременния свят обединяването на научноизследователския и технологичен потенциал на държавите е предпоставка за социално и икономическо сближаване и стабилност в системата на отбраната. Това заяви президентът Румен Радев на среща с представители на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров“ и на Института "Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE) към СУ "Св. Климент Охридски“, съобщиха от Президентството.

Двете институции са избрани да бъдат включени в изграждането на мрежата на НАТО от технологични тестови центрове в рамките на Ускорителя за иновации в отбранителния сектор (DIANA). Създаването на DIANA, наред със съпътстващия Фонд на Алианса за иновации, беше решено през юни 2021 г. на Срещата на върха в Брюксел.

По думите на президента двата тестови центъра у нас са добра основа за пълноценното и всеобхватно включване на страната ни във въвеждането на нови високотехнологични решения в областта на сигурността и отбраната. Трябва да се стремим към балансирано географско разпределение на инвестициите за развойна дейност в рамките на Алианса, заяви държавният глава.

България беше активен участник в дискусиите за това НАТО да бъде съюз от партньори, които заедно да гарантират сигурността си и да развиват високи технологии и военно оборудване, заяви Румен Радев и допълни, че тази позиция той е отстоявал и на Срещата на върха на Алианса през 2019 година. По думите на президента, средствата за инвестиции в отбрана, които отделят малките държави, подлагат на натиск социалните и икономическите им системи, за разлика от големите държави производители на военно оборудване.

Механизмът DIANA и Фондът на НАТО за иновации създават предпоставки за съвместно участие в научните изследвания и в разработката и трансфера на нови технологии, на базата на което да преодолеем разделителната линия между страни производители и страни купувачи, заяви Румен Радев. Той допълни, че това е пътят към постигане на реална съвместимост между държавите и призова за активното участие на България в Ускорителя за иновации в отбранителния сектор (DIANA) и във фонда.

От Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров“ и на Института "Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE) запознаха президента с дейността си и възможностите за сътрудничество в трансфера на технологии.