Не можем да пренебрегваме средата, в която се намираме, не можем да пренебрегваме и това, което се случва много близо до нашите граници. Това каза в интервю за Радио "Фокус" полк. доц. д-р Петър Маринов, ръководител на "Центъра за изследване на екстремизма и тероризма", преподавател във Военна академия "Г. С. Раковски" и ръководител на магистърска програма "Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма". 

"Войната в Украйна е глобална тема. Има доста специалисти, които взимат отношение по темата, но ние не трябва да пропускаме и това, което се случва в самата ни държава. Струва ми се, че вглъбени в политическите процеси, смяната на правителства, доста честите избори в последно време, през които минахме, позабравяме някои неща, които са изключително важни. Например социалното положение в различни региони в страната, оформянето на различни общности, капсулация на различни общности. Маргинализация. Оформянето на – аз бих ги нарекъл "горещи точки“ по отношение на радикализация, по отношението към държавата, отношение към държавните институции, което ние не бива да подминаваме. В тази връзка също трябва да отчитаме процесите не само в международно отношение, а не трябва да забравяме и процесите, които се развиват в нашата собствена страна. Да не се окаже, че са се развивали с времето и с годините доста проблемни места и доста по-дълбоки процеси", каза полк. Маринов.

В този смисъл, той иска отново да върне темата по отношение на обучението и на служителите, и на обществото. "Защото говорейки за процесите на радикализация, имаме вече и примери, правили сме различни анализи, при които самите служители на системата за сигурност могат да се окажат фактор, причина за радикализация в някаква общност поради непознаване на етнически, културни, религиозни и други особености или самите служители на системата за сигурност да попаднат в такъв процес. Никой не е застрахован".

Д-р Лъчезар Милушев добави примери от гледна точка на един друг ракурс – по отношение на модели, които се развиват в нашите общества, преди всичко в подрастващото поколение, които са насочени предимно към консуматорски начин на отношение към околната среда, към заобикалящата ни действителност и към хората като цяло. "Това, насложено върху развиващите се процеси, по-голямата ножица на разликата между отделни слоеве от населението по отношение на достъпа до ресурси, са съществени генератори за радикализация. Свидетели сме на дясна радикализация. Виждаме процеси, които се развиват в момента в Германия по отношение на лявата радикализация".

Според експертите, в редица развити държави вече тези диспропорции между отделни групи от населението, натискането по някакъв начин на средната класа са едни генератори, които се развиват.

"И ако ние не сме адекватни и нашето общество не е адекватно и не реагира чрез подготовка, чрез комуникация, чрез изграждане на ресурси и на способности за противодействие, може да се окажем изключително закъснели в един момент от време, защото това са процеси, които се развиват бавно, те са дългосрочни, но не могат да бъдат пресечени сега и веднага", добави д-р Милушев.

Според полк. доц. д-р Петър Маринов тези процеси са много устойчиви. "Ето, например преди година-две, съвсем скоро започнаха вече по-видими признаци на един феномен – т.нар. "семеен тероризъм“. Оказва, се, че това е един феномен, който ако ние сега го пропуснем, има всички условия да се зароди и в България", каза полк. Маринов. 

"Вече не е новост пряката връзка между бежанските потоци, мигрантските потоци, организираната престъпност и в частност тероризма. Всеизвестни са организираният трафик на хора като част от организираната престъпност, защото това няма как да не е организирана престъпност. В същото време мигрантските потоци се използват и за трансфер и на наркотици, и на оръжие. Ужасяващ, потресаващ е тази част от проблема по отношение на т.нар. непридружени непълнолетни, т.е. търговията буквално, трафикът и търговията с деца, които идват от Близкия изток. Разбира се, тези проблеми трябва да бъдат наблюдавани непрекъснато, да бъдат изследвани. Няма 100-процентова сигурност никъде, това е доказано вече, има достатъчно примери. В същото време не можем да кажем, че трябва да изпадаме в параноя някаква. Слава богу, службите, които отговарят за тази работа, колегите от оперативните звена си вършат работата, така че аз нямам никакво съмнение в тази насока. По-скоро нашите усилия би трябвало да бъдат насочени към подготовка и на обществото, и в частност на – пак ще върна темата към лицата на първа линия", добави полк. Маринов.