Започва третият етап на полицейската акция "Зима". "Пътна полиция" ще проверява техническата изправност на автомобилите, както и тази на осветителните им системи. Ще се следи дали колите са минали годишен технически преглед, както и дали имат надлежно оборудване - светлоотразителна жилетка, триъгълник и пожарогасител. 

Глобата за непреминал технически преглед е 50 лева, ако водачът на автомобила е собственик на колата и 20 лева, ако е ползвател. 

За непоставен колан се налага глоба и на пътуващия, и на водача е 50 лева.