Интоксикацията с вода може да възникне в различни клинични условия, но като цяло не е добре призната в медицинската литература. Състоянието може да остане неразпознато в ранните етапи, когато пациентът може да има симптоми на объркване, дезориентация, гадене и повръщане, но също и промени в психичното състояние и психотични симптоми. Ранното откриване е от решаващо значение за предотвратяване на тежка хипонатриемия, която може да доведе до гърчове и кома.

Водната интоксикация провокира нарушения в електролитния баланс, което води до бързо намаляване на серумната концентрация на натрий и евентуална смърт. Развитието на остра дилуционна хипонатриемия причинява неврологични симптоми поради движението на вода в мозъчните клетки в отговор на спада на извънклетъчния осмоларитет. Симптомите могат да станат очевидни, когато серумният натрий падне под 120 mmol/l, но обикновено се свързват с концентрации под 110 mmol/l.

Тежки симптоми възникват при много ниски концентрации на натрий от 90 -105 mmol/l. Тъй като концентрацията на натрий пада, симптомите прогресират от объркване до сънливост и евентуално кома. Въпреки това, скоростта, с която концентрацията на натрий пада, също е важен фактор и острият прием на големи обеми вода за кратък период от време, би довел до бърз спад на серумния натрий, което е фатално.

Серумните проби след смъртта са неподходящи за измерване на натрий, тъй като концентрациите намаляват след смъртта и има значителни индивидуални вариации. Концентрациите на натрий в стъкловидното тяло обаче са стабилни в ранния постмортален период.

Самопредизвиканото водно отравяне е известно на психолозите, но в професионалната литература има недостатъчна информация и слабо осъзнаване на този животозастрашаващ проблем. Първоначалните симптоми, свързани с това състояние, са много подобни на психоза, с неподходящо поведение, заблуди, халюцинации, объркване и дезориентация. Ако не се лекуват, симптомите могат да прогресират от леко объркване до остър делириум, гърчове, кома и смърт.

Фатално отравяне с вода е описано в няколко различни клинични ситуации. Най-честата от тях е психогенна полидипсия (компулсивно пиене на вода), която понякога се свързва или с психично заболяване, или с умствена недостатъчност. Състоянието също е описано при млади новобранци в добро здраве, които са развили хипонатриемия след видима свръххидратация след топлинно свързани наранявания, пише puls.bg. Най-честите симптоми, страдащи от тази група, са промени в психичното състояние, повръщане, гадене и гърчове.

Случайното отравяне с вода е описано като резултат от прекомерен прием на вода след епизод на гастроентерит и ятрогенен случай е настъпил след стомашна промивка. Насилственото отравяне с вода е призната форма на малтретиране на деца, което обикновено води до увреждане на мозъка и е понякога фатално.