На 83-годишна възраст си отиде проф. Ивайло Знеполски. Той беше учен, преподавател, изследовател, общественик, ерудит, една от най-значимите фигури за културното и социалното ни битие през последните 30 години. Това съобщи потребител във Facebook.

Публикацията гласи следното:

Свързваше ни дългогодишно познанство и много общи проекти, може би най-важният от които беше поредицата с ръководения от него Институт за изследване на близкото минало - "Минало несвършено". Започнахме я в Сиела преди може би 15 години, и вече над 30 книги от нея са в канона на съвременната ни социология, философия, историография и културология. Не случайно тя получи много отдавна и Наградата на АБК за най-значим за обществото ни книгоиздателски проект. Той оставя огромно интелектуално наследство, богата библиография и висок пример за всички нас. Поклон, професоре, и светлина по пътя. Съболезнования на семейството и близките му.

Проф. Ивайло Знеполски е философ, културолог, изкуствовед и филмов критик. Роден е през 1940 година. Редактор е в Сценарната редакция на Студията за игрални филми (1965-1968) и в сп. "Филмови новини“ (1968-1970). Научен сътрудник и старши научен сътрудник в Института за съвременни социални теории при Българската академия на науките в периода между 1970 и 1984 г. От 1984 до 1990 г. завежда секция "Естетика и културология" в Академията за обществени науки и социално управление.

Проф. Знеполски е преподавател в Националната академия за театрално филмово изкуство от 1980 до 1984 г. Преподавал е в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ (1984-2015) и и е ръководил катедра "Културология“ в университета (1990-2004). От 1997 до 1999 г. е преподавател във Висшето училище по социални науки в Париж, Франция.

Той заема поста заместник-министър на културата от февруари 1991 до 30 декември 1992 г., а от 23 юни 1993 до 25 януари 1995 г. е министър на културата. Избиран е за депутат в 36-ото Народно събрание и в 37-ото Народно събрание (1995-1997).

Той е един от основателите през 2005 г. на Института за изследване на близкото минало и негов председател (2005-2022). 

Проф. Ивайло Знеполски е автор на повече от 160 научни статии, есета, глави и предговори към сборници и книги, сред които "Как се променят нещата. От инциденти до голямото събитие. Истории с философи и историци“ (2 тома, 2016), "Историкът и множественото минало“ (2017). Носител е на отличието Кавалер на Националния орден за заслуги на Франция (10 юли 2012).