Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст (БЧК) проведе пресконференция за готовността си за предстоящия зимен сезон. Предоставена бе подробна информация за инцидентите в планините от януари до декември 2021 г., за спасителните акции и готовността на отрядите в страната, за опасностите в планината през зимата и какво поведение трябва да имаме на ски пистите и извън тях. Това съобщиха от ПСС. В пресконференцията участваха председателят на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров, председателят на ПСС при БЧК инж. Веселин Ганчев, директорът на Службата – Емил Нешев, кучетата Чадда и Гари, заедно с техните водачи – Екатерина Иванова и Симеон Табаков.

От началото на 2021 година ПСС е оказала помощ на 1 400 пострадали, от които 1 234 при инциденти на ски писта, а за 166 са организирани 143 акции във високите части на планините. На 65 души е оказано съдействие по телефон от дежурните спасители в Централния денонощен пост.

Най-много акции – 40, са проведени в Стара планина, 36 – в Рила и 34 – в Пирин. В най-много акции са участвали планинските спасители от отрядите в София – 27, в Банско – 22 и в Самоков – 15.

Акциите за транспортиране на пострадали туристи са 102, за извеждане от трудна ситуация – 24, и 14 – за търсене.

Причините за нещастията отново са подценяването на условията в планината, недооценяването на собствените възможности, непознаването на терена и особеностите на метеорологичните процеси, слабата физическа подготовка, извънпистовото каране в ски-зоните, неподходящата екипировка.

През 2021 г. ПСС е обучила 15 нови планински спасители, 3 лекари – планински спасители, 4 инструктори по планинско спасяване и 1 инструктор в Групата за спасяване с кучета.

По проекта "Безопасна Рила“ е закупена моторна шейна с влечка за нуждите на базата на ПСС в Боровец на стойност близо 47 000 лв. Проектът се финансира по Мярка 05 "Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ – Самоков" от Стратегията на МИРГ Самоков, финансирана по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

С помощта на фирми ПСС е получила дарения за над 130 000 лв.