Мароканският скакалец (Dociostaurus maroccanus) е повсеместно разпространен в България и се среща едновременно с италианския скакалец. Локалните средища, от които може да се очаква каламитет на това насекомо, респ. значителни вреди от него, са проучени и добре известни.

Характерна особеност на този скакалец е, че периодично той се проявява в каламитет и, поради това, че има типичен стадиен начин на живот и значително по-мобилен от италианския скакалец, в световен мащаб това насекомо е причина за тотално ликвидиране на големи площи растителност. Това предполага и значително по-големи разходи за борба с него.

В условията на България, заедно с така нар. колективизация на земеделското производство през 50-те години, бяха разорани основни негови местообитания, каквито са синорите и целинните места. Ето защо, големи вреди от този неприятел по земеделските култури през последните 50 години не са отчитани.

Общини в област Кърджали обаче са засегнати от мароканския скакалец. Това стана ясно през последните дни. Нашествието се отправя към област Хасково, предупредиха земеделци в региона.

Над 20 000 декара са съсипани около Кърджали, съобщиха от областната управа. Най-тежко остава положението в община Черноочене. Там вредителите са се разпространили на площ от над 10 000 декара, като ликвидират наред всички растения по пътя си. Общинарите в Хасково предупредиха и своите аграри за опасността, която се задава към тях.

Областната епизоотична комисия до дни трябва да реши дали да бъдат предприети незабавни растително защитни мерки срещу вредителя с авиационно третиране с препарат, тъй като пръскането с наземна техника не дава особени резултати.