Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница разпространи позиция до президента, парламента, здравния министър, медиите и други институция. Подов за нея, според тях, е "подетата очерняща кампания срещу членовете му".

Публикуваме я без редакторска намеса:

В последните няколко седмици Обществения съвет за изграждане на Национална

детска болница - като консултативен орган към Министъра на здравеопазването и ние - като членове в него - сме подложени на натиск чрез използване на различни органи и институции, както и чрез публичното отправяне на квалификации и обвинения, излизащи далеч извън рамките на добрия тон и здравия разум.

Основната роля на Обществения съвет и на членовете му, е (и винаги е била) насочена към осигуряване на максимална прозрачност за обществото в процеса по изграждане на Национална детска болница и осигуряване на конструктивна комуникация с Министъра на здравеопазването и Здравната инвестиционна компания за детска болница, така че този проект да бъде реализиран в оптимален период от време и при осигуряване на европейски стандарти за качество.

Дейността на всеки един член на ОС е доброволна и безвъзмездна, като се ръководим единствено от публично достъпните правила за дейност на ОС. Всяко заседание на Обществения съвет се протоколира, като протоколите и отчетите ни също са публични.

Всеки един от нас в рамките на своята професионална история и опит е отстоявал каузата за детското здравеопазване като основен приоритет на държавата. Затова не бихме желали да принизяваме дискусията за неговото развитие до лични нападки, обвинения и противопоставяне между частни и публични интереси.

Още преди създаването на Обществения съвет, ние като граждани и професионалисти в различни сфери, сме критикували политиките в областта на

детското здравеопазване. Като членове на Съвета сме поставяли въпроси пред всички институции, които имат правомощия в сферата на здравеопазването, за

съвместимостта на различни проекти за изграждане на лечебни заведения за болнична помощ с проекта за Национална детска болница.

Това е съвсем логично, защото в една детска болница или в многопрофилна болница с детски структури следва да се гарантира качествено лечение на всякакви случаи, включително тези, които са тежки, трудоемки и изискват голям ресурс. Освен това всички грижи за децата, не само медицинските такива, следва да бъдат безплатни и да не зависят от финансовите възможности на родителите им. Националната детска болница следва да осигури комплексна медицинска и психологическа грижа за децата, като държавата следва да постави като основен свой приоритет кадровото, материалното и финансово обезпечаване на тези нужди и сме настоявали този приоритет да се отстоява с конкретни действия и поети ангажименти.

Що се отнася до взетите решения на Министерски съвет и твърденията, че са взети под натиск след изказвания на членове на Обществения съвет, бихме искали да изясним следното:

Общественият съвет и неговите членове са изразявали притеснения относно

политиката на държавата по отношение на детското здравеопазване, а не

притеснения от един или друг частен субект и неговите инвестиции. Бихме се радвали действително да имаме това влияние върху общественото мнение което Търговска лига ни придава в публичните си изявления, но всъщност фактите показват съвсем друго.

Възражения срещу решението на Министерски съвет за одобряване на

инвестиционния проект по реда на чл. 37а от ЗЛЗ са отправили редица организации от неправителствения сектор, Президентът на Република България г-н Румен Радев, редица политици, в това число председатели на политически партии. В този смисъл въпросът с какви мотиви и по какви причини Министерският съвет е взел решение за отмяна на първоначалния си акт, не следва да се отправя към нас.

Въпреки нашето притеснение от използваната лексика спрямо нас и подходите, чрез които се прави опит да се заглуши дейността на Обществения съвет, декларираме, че ще продължим дейността си съобразно установените правила и в полза на обществения интерес.

С Уважение,

Проф.Иван Литвиненко – Председател на ОС за НДБ, Председател на Българската Педиатрична Асоциация

Д-р Благомир Здравков - говорител на Обществения съвет и директор на "Специализирана болница за активно лечение по детски болести – "Проф. Иван Митев“

Доц.Боряна Аврамова - член на Обществения съвет и началник на клиниката по Детска клинична хематология и онкология в ИСУЛ

Проф. Христо Шивачев - член на Обществения съвет и началник на клиниката по Детска хирургия в Пирогов и е национален консултант по детска хирургия.

Проф. Анна Кънева - член на Обществения съвет и началник на клиниката по детска кардиология в НКБ

Адв.Мария Шаркова - член на Обществения съвет и адвокат по медицинско право

Адв.Марина Гинева – член на Обществения съвет и член на борда на директорите на "Специализирана болница за активно лечение по детски болести – "Проф. Иван Митев“

Надежда Цекулова - говорител на Обществения съвет и представител на НГИ "За истинска детска болница“ Обществения съвет

Надежда Рангелова - член на Обществения съвет и Председател на Фондация "За доброто“

Мария Брестничка - член на Обществения съвет и представител на "Национална мрежа за децата"

Д-р. Весела Банова – член на Обществения съвет и председател на Сдружение "Дете и пространство"