Нотариуси сигнализират, че има проблем с изповядването на сделки за продажби на имоти и автомобили. Причината е, че в системата на НАП публични задължения на продавачите, за които срокът за плащане не е изтекъл и не подлежат на принудително събиране, излизат като такива. В същото време без плащането им продажбата на имота или колата не може да се осъществи, посочва депутатът Станислав Богдански  от "Има такъв народ“.

Той пита министъра на финансите Людмила Петкова дали има софтуерен проблем в системата на НАП.

В отговор от Министерство на финансите напомнят, че НАП е разработила електронна услуга, с контролиран достъп, която от 3 май тази година се ползва от нотариусите, съдиите по вписванията и служителите на Агенцията по вписванията за проверка на задължения при сделки.

Системата дава справка за размера на изискуемите публични задължения, които не са погасени в срок, тоест в справката не се включват тези, за които срокът за доброволно изпълнение не е изтекъл, посочва министърът, пише Pariteni.bg. Там не са включени и задължения, които са отсрочени, разсрочени или изпълнението им е спряно.

Когато нотариусът установи, че продавачът има задължения, сделката може да се осъществи едва след като те бъдат платени.

В редки случаи може при плащането на тези задължения със сумата да се погаси главница по друго задължение на продавача, тъй като срокът му за доброволно изпълнение още не е изтекъл към датата на справката. Това се случва заради правилото в закона, че погасяването на лихвите става след погасяване на главниците на всички задължения, обяснява Петкова. Така продавачът може да се окаже със задължение, независимо, че е внесъл пари за плащането му. Според министъра именно това правило води до проблеми със справките от НАП при сделки с имоти и коли. 

Затова от НАП препоръчват нотариусите да съветват продавачите предварително да проверят за наличие на техни задължения в Портала за електронни услуги на агенцията или в най-близкия й офис и при възможност да ги платят преди сделката.

Според данни на министерството ефектът от тази промяна за хазната е изключително положителен, като от началото на услугата до 30 юни тази година са направени 281 244 проверки от нотариуси и съдии, за 153 142-ма души, като при 52718 от тях са установени задължения към момента на справката. Платените суми за този период са близо 58 млн. лева.