Д-р Петко Стефановски е назначен за заместник-министър на здравеопазването, съобщиха от правителствената пресслужба. 

Той е възпитаник на Медицински университет –Плевен, завършил е "Медицина", Спешна медицина" и "Обществено здраве и здравен мениджмънт". Придобива научна степен доктор по медицина с научна специалност "Анестезиология и интензивно лечение". От 2014 година е част от преподавателския състав на катедрата по Анестезиология и интензивно лечение към Медицинския университет - Плевен. Д-р Стефановски е бил дългогодишен ръководител на "Спешно отделение" в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Георги Странски" в град Плевен.

Д-р Петко Стефановски има множество участия и получени награди от национални и международни научни конференции. Автор е на голям брой научни публикации и монографии.