Становище на Комисията за защита на конкуренцията предизвика острата реакция на Съюза на екскурзоводите в България. В становището се посочва, че нормативната уредба ограничава конкуренцията.

В Закона за туризма е посочено, че за да работят като екскурзоводи, кандидатите трябва да имат определено образование в сферата на археологията, историята, географията или туризма. След това се явяват на изпит, за да получат лиценз. Според Комисията за защита на конкуренцията обаче тези изисквания са бариера за навлизане на пазара, която не е оправдана.

Бранимир Белчев, екскурзовод: "Едва ли не всеки, който порови в интернет, пита чичко Гугъл, едно-друго, може да направи екскурзия и да се подготви за екскурзовод. Няма такова нещо. Туризмът е общуване. Екскурзоводите разказват много повече, отколкото може да намери човек в интернет. За мен звучи обидно и абсурдно", сподели той пред БНТ.

Ирена Добрева, екскурзовод: "Екскурзоводството не е просто да си начело на една група и да ги разхождаш някъде и да им показваш обекти и да им разказваш интересни неща. То означава преди това да си подготвиш екскурзоводската беседа. Има определена методика, на тази методика ние сме обучавани. Каква да е структурата, какво да е съдържанието, а не общи приказки."

Ирена Добрева работи като екскурзовод от 1983 година. През всичките години до сега е вложила огромен ресурс в своята квалификация. Това включва обучение по история, география и езици.

Ирена Добрева, екскурзовод: "Екскурзовода трябва да има наистина задълбочени знания не само по история и география. Включваме познания по етнология, краезнание, ако щете и психология дори, защото представете си в една група са 30-40 души, и само 20 да са, това са съвършено различни хора."

КЗК иска също да се разреши на чуждестранните екскурзоводи да извършват дейността си навсякъде в България, докато в същото време нашите екскурзоводи са ограничени в цяла Европа.

Бранимир Белчев, екскурзовод: "Ако те ми издействат на мен и моите колеги да се изправя пред Колизеума с една българска група и да започна да разказвам много неща, но аз нямам право, веднага, на минутата ще бъда арестуван и освен това мисля, че глобата е от 3000 евро нагоре. Нямам право никъде да се изправя. Имат си хората правила и ние трябва да ги спазваме."

В отворено писмо от Съюза на екскурзоводите изказват своето несъгласие със становището на КЗК. Според тях внушението, че Националния регистър на екскурзоводите не е критерий за компетентност, е невярно и уронва престижа на професията.