Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда ще получат 3767 директори на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и за специална образователна подкрепа. Те ще бъдат изплатени в зависимост от получения брой точки при оценяването от комисиите в регионалните управления на образованието и съгласно Наредбата за нормиране и заплащане на труда, съобщиха от МС.

За изплащането на допълнителните възнаграждения правителството одобри общо 6 302 693 лв. лева, които са за сметка на намаление на утвърдени разходи по програма "Училищно образование" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г.

Средства ще получат 1679 директори на детски градини, 1951 директори на училища, 129 директори на центрове за подкрепа за личностно развитие и 8 директори на центрове за специална образователна подкрепа.