Министърът на енергетиката Владимир Малинов и Н. Пр. Жоел Мейер, посланик на Франция в България обсъдиха възможностите за съвместни действия за постигане на декарбонизация на европейската икономика. Основна тема по време на разговора бе двустранното сътрудничество в областта на ядрената енергетика като беземисионен ресурс, който е в основата на постигане на целите на Европейския съюз за нулеви въглеродни емисии.

"Българската страна разчита на опита на френските експерти за доставките на свежо ядрено гориво от Фраматом за 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй“. Тяхното навременно осъществяване в пълен обем е от ключово значение в процеса по диверсификация на доставките“, подчерта министър Малинов. Ядрената енергетика заема централно място в двустранното сътрудничество между Република България и Френската република и е от стратегическо значение за европейската енергийна сигурност.

"Позеленяването на икономиката в световен мащаб е необратим процес, за неговото осъществяване България ще разчита на опита и на Великобритания“, каза енергийният министър Малинов по време на среща с посланика на Великобритания у нас Роб Диксън. Двамата обсъдиха развитието на вятърната енергия, която е основен възобновяем източник в Обединеното кралство. "България разполага с развита и свързана на регионално равнище електропреносна мрежа. Широкото приложение на т. н. "интелигентни мрежи“ ще увеличи ефективността на системата у нас“, допълни Малинов.

По време на срещите бе изразено желание от компании от Франция и Великобритания да използват добре развитата газопреносна мрежа на България за доставки на втечнен природен газ. По думите на министър Малинов делът на втечнения газ в енергийния микс ще продължи да нараства през следващите години. "С реализацията на инициативата на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова за Вертикалния газов коридор ще се осигури капацитет за пренос на необходимите за региона на югоизточна Европа количества втечнен природен газ от надеждни източници“, допълни още той.