Министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, формат "Транспорт“, което се провежда в гр. Люксембург, Велико херцогство Люксембург.

По време на форума министрите на ЕС приеха общ подход по предложението за Регламент относно Европейската агенция за морска безопасност и Директива за речните информационни услуги. Министър Гвоздейков отбеляза, че финалният ревизиран текст на двете предложения напълно постига заложените цели, като се запазват необходимото ниво на гъвкавост за държавите членки.

В областта на железопътния транспорт министрите обсъдиха Регламент относно използването на железопътния инфраструктурен капацитет в единното европейско железопътно пространство. "Българската страна напълно подкрепя по-ефективна и гъвкава рамка за разпределяне на железопътния капацитет. Усилията ни са насочени към обновяването на подвижния жп състав, както и оптимизиране и доизграждане на железопътната инфраструктура. Това са приоритетни дейности, които ще направят железопътният транспорт атрактивен за пътуващите“, заяви министър Гвоздейков.

В рамките на заседанието беше дискутирано предложението за изменение на Директива 92/106/ЕИО на Съвета относно комбинирания транспорт. Министър Гвоздейков изложи позицията на България за намаляване на допустимите пътни отсечки чрез въвеждане на максимален или гъвкав праг, съобразен с площта на държавата членка на ЕС и географското ѝ положение.