Днес министърът на образованието проф. Галин Цоков и председателя на СБУ д.ик.н Янка Такева откриха националната научна конференция на тема “Актуални предизвикателства и добри практики в приобщаващото образование“ в сградата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“.

Събитието се организира от Педагогическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" под патронажа на министър проф.д-р Галин Цоков и със съдействието на Съюза на българските учители и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Пловдив.

Конференцията бе посветена на важните аспекти на сегашното приобщаващо образование и най-вече на бъдещето на приобщаващото образование.

“Всяка година се увеличават стандартите, свързани с приобщаващото образование, особено за деца със специални образователни потребности. Тази година по различните стандарти увеличението е някъде около 14% в бюджетът за 2024 година. Всяка година се увеличават и децата, които се връщат в образователната система, на базата на механизма за обхват на децата в образователната система, обхват и включване в образователната система. Което е показател, че системата работи.

Приобщаващото образование така, както концептуално го разбираме и го прилагаме в нашата система, се нуждае от наистина едни работещи и мотивационни системи и различни форми на работа", обобщи проф. Галин Цоков.

Кратък анализ направи и председателят на СБУ д.ик.н Янка Такева:

“16 милиона деца в целия свят са лишени от образователните услуги и не могат да бъдат приобщени в образованието в целия свят. Безспорно, че има много фактори, които влияят в тази посока, но има един фактор, който е изключително важен. Това са образователните системи в целия свят, които трябва да се погрижат всички деца в задължителна училищна възраст да бъдат в училище и всички деца да имат шанса за ранно детско развитие, още от детската ясла и детската градина."