Министрите на иновациите и на електронното управление Александър

Пулев и Георги Тодоров бяха приветствани за приноса на България към Инициативата "Три морета", съобщиха от пресцентъра на Министерството на иновациите и растежа. 

Министрите на иновациите и на електронното управление Александър Пулев

и Георги Тодоров бяха специално приветствани при откриването днес на

Министерската среща по дигитална трансформация в Букурещ. Тя е в рамките на

дейностите по подготовката на срещата на върха на Инициативата "Три морета",

която ще се проведе на 6 септември.

Министърът на изследванията, иновациите и цифровизацията на Румъния

Себастиан Бурдужа благодари специално на двамата си български колеги за

активното участие и приноса на страната ни за развитието на Инициативата "Три

морета". Бурдужа посочи, че усилията на региона в областта на цифровата

трансформация трябва да се фокусират в три направления - визията, ресурсите и

екипната работа на държавите членки.

Той призова за споделяне на опита и проектите, на основата на таланта на хората и ресурсите на региона. Като приоритетни области на съвместната дейност бяха посочени киберсигурността, развитието на изкуствения интелект, по-широко прилагане на блокчейн технологиите и споделянето на данни. Нашето бъдеще е резултат от стъпките, които предприемаме сега, обобщи министър Бурдужа. Приносът на българските министри и на българската държава като цяло бяха специално подчертани и от Алекс Шербан, директор на Атлантическия съвет на Румъния, домакин и съорганизатор на министерската среща в Букурещ.

Днес министрите Пулев и Тодоров участват във формата "затворени врати",

част от програмата на форума, а в късния следобед ще проведат двустранна среща срумънския си колега министър Бурдужа. В качеството си на министър, Александър Пулев е Национален координатор за България на Инициативата "Три морета".