Почетно научно звание "Доктор хонорис кауза" на Медицински университет – Варна бе присъдено на началника на Висшето военноморско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров и на началника на Военномедицинска академия – генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., съобщиха от ВВМУ "Никола Вапцаров".

Двамата лауреати бяха отличени на тържествена церемония в Двореца на културата и спорта. След нея започна промоцията на "Випуск 2023″ на Медицинския университет. На нея получиха своите дипломи по медицина и първите военни лекари на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", които завършиха успешно своето 6-годишно обучение. Те се обучаваха по тристранната програма, създадена съвместно от Висшето военноморско училище, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, и Военномедицинска академия. Военните лекари получиха своите офицерските пагони и дипломите си от Морско училище през октомври 20023 г. Младите лейтенанти от специализация "Медицинско осигуряване на Въоръжените сили", са първите за страната военни медици, чието обучение премина в Морско училище, Медицинския университет и Военномедицинска академия.

След завършване на пълния шестгодишен курс на обучение те получиха образователно-квалификационните степени "магистър" по специалността "Медицина" от МУ-Варна и ОКС "бакалавър" по специалността "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" от ВВМУ.

На тържествената промоция на медиците и присъждането на "Доктор хонорис кауза" на началниците на Морско училище и Военномедицинска академия присъстваха кметът на Варна – Благомир Коцев, командирът на ВМС – контраадмирал Кирил Мохайлов, представители на държавната власт, консули, посланици и други официални лица.