Ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството остро възразява срещу спекулативни внушения на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, съобщиха от преесцентъра на министерството. При старта на новия политически сезон в Народното събрание днес Борисов забърка името на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков в твърдения за участие в срещи в Москва с руски политици. Категорично заявяваме, че Андрей Цеков не се е срещал с лицето, цитирано от лидера на ГЕРБ. Фактите са, че Андрей Цеков е пътувал до Руската федерация преди повече от 10 години за бизнес срещи в качеството му на юрист. В Москва, на територията на Руската федерация или на други места по света не се е срещал и не е общувал с политици от Руската федерация.

Прави впечатление и усърдието на председателя на регионалната комисия в парламента Николай Нанков /ГЕРБ/ да дезинформира за усилията на Агенция "Пътна инфраструктура“ в осигуряването на нормално зимно и аварийно поддържане на пътищата. Фактите са, че екипите на МРРБ и АПИ са в готовност да осигурят поддържането на републиканската пътна мрежа при зимни условия, както и в аварийни ситуации.

В момента текат нови обществени поръчки за избор на изпълнители за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Обявените процедури са напълно прозрачни, с критерий най-ниска цена. Осигуряват се условия за работа на българския бизнес по разписаните в законодателството правила.

МРРБ заявява, че атаките срещу министър Цеков няма да окажат влияние върху честното провеждане на търговете и избора на изпълнители, предложили най-ниската цена.