Матурите да се провеждат онлайн. Това ще предложи служебният министър на образованието Галин Цоков на своя наследник и на депутатите в парламента. 

Предложението ще бъде част от цялостна реформа в Закона за училищното и предучилищното образование. 

"От догодина изследванията на четвъртокласниците за четивна и математическа грамотност ще бъдат на компютри – това е една световна тенденция", заяви Цоков. 

Реформи щяло да има и в детските градини, грижите в ранна детска възраст, децата на 3-годишна възраст, подготовката на педагогическите специалисти, с кариерното развитие, проблеми, свързани с учебното съдържание и учебните програми.